Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Patrik Blomqvist Elektronikproduktion | 17 september 2020

Tecken på snabb återhämtning inom svensk elektronikindustri

Pandemin har enligt en enkät utförd av Svensk Elektronik hittills haft blandade effekter på den svenska elektronikindustrin. Under andra kvartalet har det gått förhållandevis bra, men utsikterna är desto mörkare för tredje kvartalet. Samtidigt visade enkäten positiva tecken rörande industrins återhämtning.

Enligt en sammanställning av svaren från 54 deltagande företag hade nästan var femte företag en ökad orderingång under andra kvartalet, närmare bestämt 19 procent. En tredjedel berättar om en oförändrad ingång, medan den resterande biten ser negativt på orderingången. Prognosen för tredje kvartalet är desto mer pessimistisk, sade Peter Björkholm, operativ chef på branschorganisation Elektronik under Stora Elektronikdagen, och berättade att en övervägande majoritet tror på en negativ orderingång. Endast sex procent, visar enkäten. Samtidigt ser 26 procent att läget förblir oförändrat. – Förmodligen har vi en fördröjning när det gäller påverkan av Covid-19, sade Peter Björkholm. Rörande personalbehovet är det en blandad kompott. Enligt enkäten säger sig elva procent att behovet har ökat, medan 25 procent upplever ett minskad sådant. Två tredjedelar vittnar om ett oförändrat läge. Även likviditeten visar ungefär samma siffror. När man tittar på pandemins olika typer av inverkan ser man först och främst att alla som inte har produktionsmässiga uppgifter har utfört sina arbeten hemifrån. Verksamheternas bild av leveranstiden är att de generellt är längre, samtidigt som transportkostnaden har ökat. Kopplat till detta uppger 13 procent att de är villiga att förändra sin leveranskedja och att man aktivt tittar på detta. 70 procent, däremot, säger att de inte gör det, där anledningarna varierar i form av svårigheter eller att någon färdplan inte har upprättats. Investeringsmässigt säger drygt 50 procent att man antingen avbryter eller skjuter upp dessa till följd av pandemin. Företag som tittar på att minska sina personalstyrkor uppgår till cirka 30 procent. Men så kommer en ljusglimt i det hela. Enligt enkätsvaren ser det ut som att branschen är snabba att komma på fötter under de rådande omständigheterna. En tredjedel ser en laggtid på en månad, 20 procent på en till tre månader och 20 procent på tre till sex månader. Dock uppger inget av de 54 företagen att det kommer dröja tolv månader innan verksamheten återgår till det normala. – Det här ger tecken på att elektronikindustrin kan återhämta sig snabbt, sade Peter Björkholm.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1