Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Midsummer Elektronikproduktion | 18 september 2020

Midsummer siktar mot stortankning inför expansion

Solteknikföretaget beslutar om en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 284 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen och företrädesemissionen avser omkring 30,5 miljoner kronor respektive 253,5 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande. ”Genom Nyemissionerna möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare, bland annat Cidro Förvaltning AB, ett investeringsbolag som är helägt av Peter Lindell, idag indirekt större ägare i bland annat Paradox Interactive AB samt Qliro Group AB och Doro AB via bolaget Rite Ventures AB. Cidro Förvaltning har för avsikt att ha ett långsiktigt engagemang i Bolaget och stödja dess utveckling,” skriver Midsummer i pressmeddelandet. Medan den förstnämnda omfattar 2’9 miljoner units, omfattar den andra högst 24,1 miljoner units. Dessa består en aktie och en teckningsoption av serie TO1 och emitteras till en teckningskurs om 10,50 kronor per unit. Två teckningsoptioner av serie TO1 ger under perioden 1 november 2021 – 30 november 2021 rätt att teckna en ny aktie i Midsummer till en teckningskurs om 15,20 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs solteknikföretaget ytterligare cirka 205,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1