Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inzile
Elektronikproduktion |

Komponentbrist sabbar Inziles 2020-mål – ökar takten för 2021

Omkring två tredjedelar av de fordon som tillverkaren skulle färdigställa under hösten leveransklara under första kvartalet 2021.

Coronapandemin har medfört att vissa underleverantörer tillfälligt inte kan förse bolaget med de komponenter som behövs. Det skriver elfordonstillverkaren från Västervik i ett pressmeddelande. – Målet om 360 tillverkade fordon för 2020 kommer inte nås, utan vi landar på omkring en tredjedel av denna volym, säger vd:n Ragnar Åhgren i pressmeddelandet och berättar att man på grund av ovissheten kring pandemin inte lämnar någon prognos för nästkommande år. Man förutser att leveranserna av de komponenter som är försenade successivt återupptas under fjärde kvartalet i år och första kvartalet 2021. Förutsatt att material och komponenter finns i lager kommer bolaget kunna nå en produktionstakt om 1’000 fordon per år under kvartal fyra. Något som ursprungligen skulle nås 2022. – Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma. Glädjande är att de kunder som fått leverans av våra fordon är mycket positiva till de möjligheter fordonet ger, det vill sägs konceptet fungerar väl, säger Ragnar Åhgren i ett separat pressmeddelande. – Vi är lyhörda för synpunkter från våra kunder och har fått förslag på förbättringar som ökar fordonets prestanda. På grund av de försenade komponentleveranserna från underleverantörer har vi för avsikt att utifrån kundönskemål ta tillfället i akt att införa en del modifieringar, fortsätter vd:n. Bolaget offentliggjorde ett ramavtal med Ramudden under gårdagen rörande leverans av elfordon. I ett första skede avser avtalet sex fordon för användning i storstadsregioner.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons