Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards
Komponenter |

Fingerprint Cards skådar tillväxt utanför mobilvärlden

Svenskarna berättar att användandet av biometriska lösningar utanför telefonområdet varit sporadiskt de senaste åren. Nu vittnar bolaget om tydliga tecken att teknologin är på gång att äntra flertalet nya konsumentmarknader.

Uppdaterad; 2020-10-02 09:30
Mobilmarknaden – om än vardagsmat för Fingerprint Cards – har fortfarande potential för fortsatt tillväxt. Samtidigt ser det svenska biometriföretaget flera andra som primära tillväxtområden de kommande åren. Marknadspotentialen för kapacitiva fingeravtryckssensorer inom segmentet för mobiltelefoner och persondatorer uppgår enligt Fingerprints förväntan till 800 miljoner enheter på årlig basis fram till 2026. Detta jämfört med så kallade under-display-sensorer till mobiltelefoner, där siffran skrivs till upp emot 600 miljoner enheter årligen. Biometriföretaget uppger sig i dagsläget inneha över en tredjedel av den globala marknaden för kapacitiva sensorer för telefoner. Siktet är att framgent utöka andelen till upp emot 40 procent. Rörande under-display-sensorerna är målet 20 procent. ”Kapacitiva sensorer har varit en beprövad teknologi inom mobilindustrin sedan långt tillbaka. Och vi ser faktiskt att ett antal av våra kunder återigen föredrar kapacitiva sensor framför under-display-sensorer. Slimmade sensorer monterade på sidan och på den bakre delen är särskilt populära,” skriver bolaget i ett pressmeddelande. För datorsegmentet, som även räknar in Chromebook, beräknar bolaget att upp emot emot 260 miljoner datorer kommer vara levererade fram till 2026. En tredjedel av dessa – motsvarande 170 miljoner – tros vara bestyckade med fingeravtryckskänsliga sensorer. Fingerprints marknadsmål: upp emot 40 procent. Fingerprint lyfter fram betalningsenheter och accesslösningar som två tillväxtområden. Rörande det förstnämnda spår bolaget att de årliga leveranserna landar på omkring sex miljarder enheter, från 2026 och framåt. Och sett till antalet biometriska sensormoduler för sådana applikationer, inkluderat vederbörande programvaror, tror man att siffran uppgår till tre miljarder. Marknadsinnehavet här lyder 50 procent. Accessområdet beskrivs dock som mer fragmenterat då det innehåller ett spann av olika segment, så som dörrlås, bilar, handkontroller till spelkonsoler, enheter kopplade till smarta hem och accesskort. ”Användningen kommer variera mellan segmenten, men vi estimerar den totala adresserbara marknaden för våra lösningar kommer uppgå till över 100 miljoner vid 2026 och framåt,” fortsätter Fingerprint Cards.

Annons
Visa fler nyheter
2024-04-11 07:39 V22.4.25-2
Annons
Annons