Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Simpro Elektronikproduktion | 08 oktober 2020

Miljöcertifiering ska ta Simpro till nya internationella marknader

Den norska kontraktstillverkaren blev i mitten på september certifierad i enlighet med miljöstandarden ISO 14001:2015.

Syftet med ISO 14001 (Miljöledningssystem) är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning, enligt Svenska Institutet för Standarder. Bland fördelarna som standarden för med sig listar SIS ”förbättrade möjligheter att vinna upphandlingar”. Hos Simpro ser man att certifieringen blir mer och mer relevant i Norge och att allt fler kunder eftersöker en sådan i anbudsprocesser. – Miljöcertifieringen anses vara en fördel för internationella aktörer när de vänder sig till norska företag, och vi tror att certifikatet gör det enklare för oss att nå dem, säger Simpros kvalitetschef tillika HMS-ansvarig, Christian Gustav Jensen, i ett pressmeddelande. Kontraktstillverkaren har nu upprättat en plan för att minska sin egen påverkan på miljön i närområdet. – Vi har uppmärksammat en del äldre belysning och har lite att gå på när det gäller avfallsmängder. Ett av våra huvudmål för 2020 är att minska mängden avfall genom att minska plastförbrukningen och byta till förnybar förpackning där det är möjligt, fortsätter Jensen.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1