Annons
Annons
© volvo Teknik | 16 oktober 2020

Orderuppsving för Volvo – ”förbättrad framtidstro bland kunder”

Trots utmaningarna under pandemin vittnar AB Volvo om en stark resultatåterhämtning under tredje kvartalet.

Nettoomsättningen och resultatet före skatt under tredje kvartalet i år blev lägre än siffrorna för jämförelseperioden i fjol. Bolaget redovisar en nettoomsättning på 76,9 miljarder kronor (98,7) och ett resultat på 7,6 miljarder (10,9). Orderingången, däremot, gjorde ett tydligt lyft från 35’726 till 57’530 lastbilar. En ökning med 61 procent. Vd:n och koncernchefen, Martin Lundstedt, vittnar i delårsrapporten om en förbättrad framtidstro bland kunderna. – Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när Covid-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär, skriver vd:n. Vid en titt på prestationerna i andra affärsområden ser man en fortsatt god lönsamhet för anläggningsmaskiner och en förbättrad sådan hos Penta med stabil försäljning. Bussverksamheten har dock haft det svårare. – Bygg- och anläggningsaktiviteten på de flesta marknader har successivt förbättrats, vilket resulterat i ökad kundefterfrågan på anläggningsmaskiner. Orderingången och leveranserna av maskiner ökade med 40 procent respektive 20 procent jämfört med Q3 förra året. Vi fortsätter att ta marknadsandelar på den starka kinesiska marknaden, den största i världen, kommenterar Lundstedt. – Volvo Penta hade en stark utveckling med en justerad rörelsemarginal på 18,6% (12,7). Båtsäsongen på norra halvklotet hade en positiv påverkan på serviceaffären. Under kvartalet skickades tre banbrytande brandbilar med elektriska drivlinor från Volvo Penta till brandkårer i Berlin, Amsterdam och Dubai för testning, fortsätter vd:n. Rörande bussverksamheten berättar Lundstedt att området har varit fortsatt kraftigt påverkat av en svag turistbussmarknad. – Eftersom många operatörers flottor står stilla, är efterfrågan på både nya turistbussar och service svag. Marknaden för stadsbussar håller uppe bättre. Bussars försäljning under Q3 minskade med 39% till 4,7 miljarder kronor, skriver vd:n. Han meddelar även om en betydande osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på bolagets produkter. – En ökad spridning av Covid-19 kan leda till nya inskränkningar för samhällen och företag. Vi har en hög beredskap med fortsatt fokus på våra kollegor, kunder och affärspartners, med hälsa och säkerhet som första prioritet, och bibehåller en hård kostnadskontroll och fokus på kassaflöde, skriver Lundstedt.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1