Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© SAAB
Teknik |

Lägre intäkter och kraftigt minskat resultat för Saab

Försvarskoncernen vittnar om störningar i leverantörskedjan – primärt kopplad till pandemin – inom bolagets samtliga affärsområden.

Saabs försäljningsintäkter minskade under det tredje kvartalet och över den gångna niomånadersperioden. Bolaget redovisar i en tidigarelagd rapport intäkter på 6’064 respektive 22’940 miljoner kronor, jämfört med 7’914 respektive 24’855 miljoner i fjol. Resultaten för de båda perioderna uppgick till 489 miljoner och minus 371 miljoner, vilket motsvarar negativa förändringar om 56 respektive 226 procent. Coronapandemin har fortsatt att påverka världen negativt, inte minst den globala flygindustrin, skriver vd:n Micael Johansson i delårsrapporten. – För Saab har osäkerheten kring Covid-19 framför allt varit kopplad till störningar i leverantörskedjan inom bolagets samtliga affärsområden samt marknadsförutsättningarna inom den civila verksamheten. På grund av den utdragna pandemin och den långsamma globala återhämtningen ser Saab nu en ökad risk relaterat till effekterna av Covid-19, förklarar han. Mot bakgrund av den senare tidens utveckling bedömer bolaget att framför allt affärsområdet Aeronautics berörs av framtida risker. – Den utdragna pandemin och återhämtningen påverkar huvudsakligen underleverantörer och därmed materielförsörjningen till Gripen E/F-programmen. Det får följdeffekter på utvecklingsarbete, verifiering och produktion, fortsätter vd:n och förklarar att programmen kännetecknas av långa ledtider med produktion i relativt små serier där komponenter måste certifieras ur flygvärdighetsperspektiv. – Saab hanterat de ökade riskerna genom att korrigera projektkalkylen, vilket har påverkat rörelseresultatet negativt med 1,1 miljarder kronor i kvartalet. Vidare är vår bedömning att risker i leverantörsledet för övriga affärsområden har ökat, men i begränsad omfattning, varför ytterligare 0,4 miljarder kronor avsätts för korrigeringar i andra projektkalkyler. Vår bedömning baseras på att effekterna av pandemin fortgår under 2021, fortsätter vd:n. Orderingången för kvartalet steg däremot med åtta procent till 10’152 miljoner (9’383), och för perioden januari till och med september klättrade den från 19’093 till 24’222 miljoner (27%). Koncernen förbättrade även kassaflödet för båda perioderna till minus 363 miljoner (1’654) och minus 128 miljoner (-4’356).

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons