Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei Teknik | 20 oktober 2020

Tillståndsvillkor för 5G stänger dörren för Huawei

Post- och telestyrelsen har tillsammans med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen formulerat villkor att inte ge tillstånd till operatörer som använder utrustning från Huawei och ZTE.

Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom har nyligen godkänts som budgivare i PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, med start den 10 november. Det skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande. Samtidigt har man efter samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen formulerat tillståndsvillkor som syftar till att ”skydda Sveriges säkerhet”. Dessa stänger dörren för både Huawei och ZTE. Villkoren berör både nyinstallation och befintlig infrastruktur. ”Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.” ”Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.” PTS tilläger att ”om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.”
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2