Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion | 20 oktober 2020

Alelions företrädesemission övertecknad

Den tidigare utannonserade företrädesemissionen om 56,8 miljoner kronor uppges av batteritillverkaren ha slutförts.

Bolaget skriver att det därtill tecknades 16,7 miljoner units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 26 procent av emissionen. Totalt tecknades företrädesemissionen till 120 procent. Styrelsen har beslutat att till fullo utnyttja den överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 12,6 miljoner units, motsvarande 11,4 miljoner kronor. Företrädesemissionen och överteckningsoptionen tillför därmed bolaget totalt cirka 68,2 miljoner, före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. – Vi är mycket nöjda med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i företrädesemissionen, vilket även möjliggjorde ett fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen. Elektrifieringen av fordon fortgår och branschen som helhet står inför en stark tillväxt. Kapitalanskaffningen ger Alelion fortsatta möjligheter att fokusera på försäljning och marknadstillväxt inom våra valda segment inom materialhantering och specialfordon samt att säkra leveranser till våra befintliga kunder, säger vd:n Åsa Nordström i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1