Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Teknik | 21 oktober 2020

Ericsson redovisar vinstlyft i kvartal tre - vänder minus till plus

Resultatet under årets tre första kvartal stärker vår övertygelse om att vi kommer att nå koncernens finansiella mål för helåret, säger vd:n Börje Ekholm.

Ericssons nettoomsättning blev snäppet högre än jämfört med samma period i fjol och landade på 57,5 miljarder kronor (57,1). Det framgår av telekombolagets senaste delårsrapport. Resultaten och marginalerna, däremot, visar större förändringar. Rörelseresultatet och resultatet för perioden vändes till plus och uppgick till 8,6 (-4,2) respektive 5,6 miljarder (-6,9). Medan rörelsemarginalen förbättrades till 15 procent (-7,3), uppges det ha skett en historisk förändring av bruttomarginalen. – Vi fortsätter att vinna mark på flera marknader genom att utnyttja vår konkurrenskraftiga 5G-portfölj. Bruttomarginalen förbättrades inom alla segment under tredje kvartalet och nådde 43,2 procent (37,8%), den högsta siffran sedan 2006. Med förvärvet av Cradlepoint, som förväntas avslutas under fjärde kvartalet, fortsätter vi att göra framsteg i implementeringen av vår strategi att bygga en verksamhet för företagskunder, säger Börje Ekholm i rapporten och berättar att Covid-19 hittills haft begränsad påverkan på verksamheten. – Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade strategi i den globala covid-19-pandemin, och över 80 procent av våra anställda jobbar hemifrån, tillägger vd:n. Bolaget redovisar ökade bruttomarginaler inom Networks och Digital Services, 46,7 procent (41,6) och 43,5 procent (38,3). Networks växte samtidigt organiskt med 13 procent. Enligt vd:n avspeglar ökningen i området Networks den höga aktivitetsnivån i Nordostasien och Nordamerika. – Underliggande affärsfundamenta i Nordamerika är fortsatt starka, drivna av konsolidering inom operatörsmarknaden i USA, kommande spektrumauktioner och ökad efterfrågan på 5G. 5G-kontrakten i Kina har utvecklats enligt plan, med positivt bidrag till resultatet under tredje kvartalet, och vi förväntar oss ytterligare förbättring. Våra affärer i Europa ökade. Även om pandemin har lett till reducerade intäkter för flera av våra kunder, vilket i vissa fall har lett till minskade kapitalinvesteringar, har vi inte sett någon negativ påverkan på våra affärer, främst beroende på ökade marknads-andelar. Pandemin har dock påverkat vår försäljning negativt i Latinamerika och Afrika. Drivkrafterna inom Digital Services är enligt rapporten ökad mjukvaruförsäljning och förbättringar i den underliggande verksamheten. – Portföljen med molnbaserade kärnnät för 5G visar mycket positivt momentum med en hög andel vunna kontrakt och ett betydande antal nya kundkontrakt. Vi ökar selektivt FoU-investeringarna för att förbättra vår tillväxtportfölj i syfte att tillvara ta möjligheter i marknaden, fortsätter vd:n. Ekholm flaggar samtidigt för att försäljningen inom den tidigare generationens produktportfölj sjunker snabbare än förutsett. – På kort sikt kompenseras denna sänkning inte av tillväxt inom nya erbjudanden, och därför är vår försäljningsvolym lägre än förväntat. Med svagare försäljning i kombination med högre FoU-investeringar finns det risk för ytterligare försening innan vi når målet för rörelsemarginalen för 2020 inom Digital Services, säger vd:n.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1