Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 22 oktober 2020

Prevas gör bolagsförvärv för 270 miljoner

Utvecklingshuset har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt 270 miljoner kronor och betalning sker genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter. Det framgår av ett pressmeddelande. – Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner, säger Prevas AB:S vd, Johan Strid, i pressmeddelandet. Deva Mecaneyes styrka uppges vara inom produktionsutveckling för industri och har 100 medarbetare i Västerås. FiloProcess är enligt pressmeddelandet experter inom PLM (Product Life Cycle Management) med 20 medarbetare i Stockholm. Tritech Technologys expertisfält är produktutveckling och har, inklusive sina dotterbolag, 140 medarbetare verksamheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och ett mindre försäljningskontor i Helsingfors. – Ägarna i Evotech och även de operativa minoriteterna i Tritech Technology och Deva Mecaneyes blir delägare i Prevas, vilket vi ser positivt på. Affären görs på ett sådant sätt att vi behåller våra goda finanser och har därmed beredskap för eventuella förvärv framåt, fortsätter Johan Strid.
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2