Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek
Komponenter |

Smoltek genomför riktad nyemission om 80 miljoner

Ska använda likviden till fortsatt kommersialisering och vidareutveckling av prestandan hos bolagets CNF-MIM-teknologi för användning i kondensatorer inom halvledarindustrin.

Nanoteknikföretaget har genomfört en riktad emission av 640’000 units, där en unit bestod av två aktier och en teckningsoption av serie TO 4. Teckningskursen uppgick till 125 kronor per unit, motsvarande 62,50 kronor per aktie. Försäljningen gjordes via en så kallad accelererad bookbuilding-process. Likviden ska även användas till vidareutveckling av bolagets teknologiplattform inom fler applikationsområden. För närvarande utvärderas bland annat tillämpningar inom energilagring och energikonvertering, samt applikationer för medicinteknikindustrin. Investerarna utgörs av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del. Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela en teckningsoption av serie TO 4 till befintliga aktieägare per varje elva ägda aktier per aktuell avstämningsdag.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-2
Annons
Annons