Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mycronic Elektronikproduktion | 22 oktober 2020

Minskad orderingång för Mycronic under kvartal tre

Samtidigt som orderingången dök med 40 procent under perioden lyfter bolaget på övriga poster.

Mycronics orderingång uppgick till 739 miljoner kronor under tredje kvartalet, jämfört med en bit över 1,2 miljarder i fjol. Fördelat över affärsområdena stod Assembly Solutions för 617 miljoner (809) medan Pattern Generators, där bolaget bland annat erbjuder maskritare, visar en tydligt minskad orderingång till 122 miljoner (430). Och det är där förklaringen till orderingången på koncernnivå ligger, berättar vd:n Anders Lindqvist i delårsrapporten. – Orderboken är välfylld och alla planerade leveranser ligger fast samtidigt som de långsiktiga marknadsutsikterna bedöms vara oförändrade. Utvecklingstakten för ny skärmteknik är hög, men vi ser också, beroende på hur länge osäkerheten från pandemin fortsätter, att det över tid kan betyda längre investeringsprocesser. Affärsområdet som präglas av naturliga variationer mellan kvartalen, har en stabil eftermarknad men hade inga systemordrar under kvartalet. Detta sammantaget bidrar till att orderingången för koncernen som helhet minskar med 40 procent under kvartalet och med en procent under årets första nio månader, förklarar vd:n. Orderstocken för respektive affärsområde stannade på 958 (879) respektive 1’138 miljoner (760) efter periodens slut. Bolaget redovisar samtidigt lyft på övriga poster under kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1’068 miljoner, främst kopplad till Pattern Generators eftermarknad och två Evo-leveranser. Rörelseresultatet steg med hela 76 procent till 348 miljoner (198), med en rörelsemarginal på 33 procent (22). – Det är tydligt att vår välfyllda orderbok och stabila finansiella ställning i kombination med anpassningar, för att kunna fortsätta stödja våra kunder på bästa sätt, bidrar till att överbrygga en period präglad av större ovisshet än vad vi är vana att hantera, fortsätter vd:n. Produktionsutrustningsbolaget sänker dock prognosen för helåret från 4,1 till 3.9 miljarder, men står fast vid ett mål satt till 2023. – Våra effektiviseringsaktiviteter inom High Flex och Global Technologies genomförs enligt plan och rörelsemarginalmålet om minst 10 procent under 2021 för Assembly Solutions som helhet ligger fast. Det är till största delen beroende på valutaeffekter, men även av pandemins påverkan på verksamheten, som styrelsen justerar 2020 års utsikter till en nettoomsättning i nivån 3,9 miljarder kronor för koncernen. Det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om fem miljarder kronor senast 2023 kvarstår, skriver Anders Lindqvist i rapporten.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2