Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© abb Teknik | 23 oktober 2020

Tuffare fjärde kvartal väntar ABB efter stabilt tredje

Industrikoncernens siffror för den gångna perioden blev inte så mycket lägre än under jämförelseperioden. Dock flaggas det för utmaningar under årets sista kvartal.

ABB:s orderingång och intäkter uppgick till 6,1 respektive 6,6 miljarder dollar under tredje kvartalet. I och med det minskade posterna med nio respektive fyra procent. Det operativa rörelseresultatet blev aningen lägre än i fjol och landade på 787 miljoner dollar (806), med en rörelsemarginal på tolv procent (11,7). Nettovinsten, inkluderat överskott från avyttringen av Power Grids, uppgick till 4,5 miljarder dollar. (515). – Under tredje kvartalet var intäkterna inom alla affärsområden fortsatt hämmade av effekterna från covid-19. Dock bidrog en stark återhämtning i Kina och pågående kostnadsbesparingar till ett starkt underliggande resultat. Det var glädjande att resultatet förbättrades inom Installation Products och att integrering av GEIS börjar bära frukt samt att resultatet inom Motion var robust. Å andra sidan är återhämtningen för Robotics och Industrial Automation mer utdragen, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB, i delårsrapporten. Bolaget skriver att orderingången och intäktstillväxttakten för fjärde kvartalet kommer vara fortsatt utmanade jämfört med föregående år och att intäktstillväxttakten ska minska sekventiellt. Detta mot bakgrund att pandemin fortsätter väga tungt på kortsiktiga prognoser för många slutmarknader, i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn. Vissa slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter, konsumentelektronik och livsmedelsindustri fortsätter enligt ABB att uppvisa en relativt god motståndskraft. Rörelsemarginalen förväntas bli högre jämfört med föregående år inklusive färre negativa effekter från jämförelsestörande poster samtidigt som marginalen försvagas på sekventiell basis, inklusive säsongsrelaterade effekter. Företaget förväntar sig slutligen ett ”motståndskraftigt kassaflöde” för helåret.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1