Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech Teknik | 23 oktober 2020

Combitech framåt på alla poster – resultatet upp 15 procent

Konsultbolaget i Saab-koncernen rapporterar om ökad orderingång, omsättning och förbättrat resultat i sin senaste delårsrapport.

Enligt rapporten ökade orderingången med 20 procent över den gångna niomånadersperioden till 1,9 miljarder (1,6). Försäljningsintäkterna steg med två procent från strax under till en bit över 1,8 miljarder. Rörelseresultatet klättrade till 123 miljoner (107) med en marginal på 6,7 procent (5,9). – Vi har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet, med ökat resultat och stark orderingång. För perioden januari- september ökar resultatet med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året, säger Hans Torin, vd på Combitech, i rapporten. Konsultbolaget vittnar om att området totalförsvar är högaktuellt, kombinerat med ett stort intresse från industri och offentlig verksamhet och efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet. - Utvecklingen av industri 4.0 och allt fler samarbeten mellan olika företag och organisationer är oerhört positivt och viktigt för att göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt, fortsätter vd:n. Combitechs kassaflöde stannade på 515 miljoner vid efter periodens slut, jämfört med 57 miljoner i fjol. Förklaringen till förbättringen enligt bolaget är att den till viss del var hänförlig till tillfälligt anstånd med skattebetalning om 230 miljoner med anledning av Covid-19. Därutöver var den positiva förändringen hänförlig till naturlig fluktuation av rörelsekapitalet.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1