Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux
Elektronikproduktion |

Electrolux resultat når ”rekordnivå”

Marknaden återhämtade sig avsevärt under perioden, skriver vitvarujätten i sin senaste delårsrapport.

Nettoomsättningen redovisas till 32 miljarder kronor (30), där den organiska försäljningen ökade med 15,2 procent. Rörelseresultatet uppges ha nått en rekordnivå och uppgick till 3,2 miljarder (1’063), motsvarande en marginal på 10,1 procent (3,5). Periodens resultat landade på 2,3 miljarder (610) och kassaflödet stannade på sex miljarder (2,5) efter kvartalets slut. Bolaget skriver att den främsta drivkraften till rörelseresultatet var stark volym- och prisutveckling och att marknadens uppsving främst är till följd av en uppdämd efterfrågan och statliga stimulansprogram. – Den stora efterfrågan under kvartalet var i betydande grad en återhämtning av de mycket låga marknadsvolymerna i mars-maj som en följd av nedstängda butiker och rörelsebegränsningar. Efterfrågan förstärktes ytterligare genom stimulansprogram, vilka mer än väl kompenserade för den svagare ekonomin orsakad av pandemin. På grund av de pandemirelaterade restriktionerna under första halvåret gick vi in i kvartalet med ovanligt låga lagernivåer. Dessa var fortsatt låga under kvartalet, trots höga produktionsnivåer, vilket i viss mån har påverkat vår möjlighet att möta den starka efterfrågan i samtliga regioner, skriver vd:n och koncernchefen Jonas Samuelson i rapporten. För fjärde kvartalet är visibiliteten enligt ELectrolux fortsatt begränsad då efterfrågan kan komma att påverkas av flera olika faktorer på grund av den pågående pandemin. – Dock förväntar vi oss en gradvis normalisering av konsumentefterfrågan och därmed den finansiella utvecklingen. Givet detta samt upphämtningen under tredje kvartalet justerar vi upp våra marknadsutsikter för helåret 2020. Vi räknar med att efterfrågan på vitvaror kommer att vara något positiv i Europa, i Nordamerika något positiv till positiv och i Latinamerika positiv. Det är endast den sammantagna efterfrågan på våra större marknader i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika som vi fortsatt förväntar oss vara negativ för 2020, fortsätter Samuelson i rapporten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-1
Annons
Annons