Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Veoneer Elektronikproduktion | 26 oktober 2020

Veoneer: Lägre omsättning men stärkt resultat och kassa

Nettoomsättningen blev lägre för Veoneer under tredje kvartalet än jämfört med samma period i fjol. Samtidigt förbättrade bolaget sitt rörelseresultatet och kassaflöde.

Siffrorna i delårsrapporten visar en nettoomsättning på 371 miljoner dollar, en minskning med 20 procent ställd mot jämförelseperioden (462), inklusive organisk försäljning som minskade med sju procent. – Fordonsproduktionen steg successivt under kvartalet. Detta ledde till en snabbt ökande efterfrågan i hela fordonsindustrins leverantörskedja, samtidigt som vi hanterade effekterna av den globala Covid-19-pandemin. I denna utmanande miljö genomförde vi ett rekordstort antal initiativ: fram­gångsrika fordonslanseringar, fortsatta marknadsanpassningsinitiativ, avsiktsförklaringen med Qualcomm, slutförandet av uppdelningen av Zenuity och avyttrandet av vår bromsverksamhet. Sammanfattningsvis förbättrades nästan samtliga områden i den underliggande verksamheten, skriver vd:n och koncernchefen Jan Carlson i rapporten. Rörelseresultatet stannade på minus 103 miljoner (-122), med en stärkt marginal på 27,8 procent (26,5). Kassaflödet stod på en miljon dollar vid periodens slut (-61). – Kassaflödet var särskilt starkt under kvartalet och trots att det innehåller vissa timing-effekter kan vi förvänta oss ett bättre kassaflöde före finansiella aktiviteter för helåret än tidigare förväntat. Enligt bolagets bedömning väntas nettoförsäljningen återgå till organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2020 och överträffa den globala fordonsproduktionen för andra halvåret 2020.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2