Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tagmaster Teknik | 26 oktober 2020

Starkare tredje kvartal för Tagmaster

Efter ett utmanande andra kvartal kännetecknas perioden av ”stabiliserad och en gradvis återhämtning” för stora delar av teknikföretagets verksamheter.

Nettoomsättningen minskade med 13,9 procent till 71 miljoner kronor (82,4) jämfört med samma period i fjol. Förklaringen till detta är att Tagmasters Railsolution-affär minskade under kvartalet till följd av senarelagda projekt. Justerad EBITDA minskade under tredje kvartalet med 30,3 procent till 8,6 miljoner (12,4) och motsvarar en justerad marginal på 12,2 procent (15). Företagets rörelseresultat, resultat och kassaflöde noteras för tydliga förbättringar. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner kronor (1,2) med en marginal på 3,9 procent (1,4). Resultatet för perioden landade på 3,3 miljoner (-5,6) och kassaflödet steg till 8,9 miljoner (-4,4). – De starka marginaler som vi levererade under kvartalet är ett tecken på vår motståndskraft och våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att jag tror på en fortsatt god utveckling, skriver vd:n Jonas Svensson i rapporten. Företagets annonserade effektiviseringsprogram från andra kvartalet uppges löpa väl och att kostnadsbesparingarna blir något högre än vad man tidigare bedömde. Programmet innehåller ”strukturella förändringar, så som omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter och optimering av kontor, samt reduktion av arbetsstyrkan för att anpassa verksamheten till en mer bestående förändring i framtida försäljningsmix”.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1