Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scanfil
Elektronikproduktion |

Scanfils vinst lyfter under tredje kvartalet

Den finska kontraktstillverkaren vittnar om en stark lönsamhetsutveckling under perioden.

Omsättningen uppgick till 141 miljoner euro under tredje kvartalet, en minskning med sju procent jämfört med samma period i fjol. Främst inom segmenten för industri- och konsumentapplikationer, förklarar kontraktstillverkaren. – Efter en avmattning i efterfrågan under juli och augusti började den ta fart i september, skriver vd:n Petteri Jokitalo i rapporten och berättar att leveranskapaciteten i försörjningskedjan inte har medfört några begränsningar i den egna leveransförmågan. Rörelseresultatet lyfte med 11,4 miljoner till följd av försäljningen av fabriken i Hangzhou och landade på 21,2 miljoner (12,2). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9,9 miljoner och minskade med 18,1 procent ställt mot fjolårssiffran. – Det uppnådda resultatet visar tydligt prov på vår flexibilitet och kapaciteten hos Scanfils personal. Covid-19 orsakade snabba förändringar i kundernas efterfrågan men mildrades genom snabbt agerande och noggrann kostnadshantering, fortsätter vd:n. Bolaget redovisar en nettovinst på 18 miljoner (8,8) och ett kassaflöde för den gångna niomånadersperioden på drygt 26 miljoner (14,9). Allt som allt är vd:n nöjd med prestationen under kvartalet. – Vi lyckades bra med våra motåtgärder under pandemin, och vår lönsamhetsutveckling var stark under exceptionella omständigheter som dessa. Resultaten från vår kundundersökning visar att vi har lyckats med vårt utvecklingsarbete och att vi bättre kan uppfylla deras förväntningar, skriver Jokitalo. Utsikterna för helåret är en omsättning i spannet 590 till 610 miljoner med ett justerat rörelseresultat mellan 38 och 40 miljoner. – Pandemin är långt ifrån över, och det är tydligt att flera osäkerheter satt sin prägel på framtiden. Scanfils starka balansräkning står pall för omständigheterna och möjliggör nödvändiga investeringar, skriver vd:n.

Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons