Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei Teknik | 27 oktober 2020

Huawei: Uteslutandet kan kosta Sverige miljarder

Att utesluta Huawei som leverantör kan få konsekvenser både för utrullningen av 5G och landets ekonomiska konkurrenskraft, skriver telekombolagets Nordenchef Kenneth Fredriksen i en debattartikel.

Förra veckans beslut från Post- och telestyrelsen att porta Huawei, inkluderat ZTE, som leverantör av utrustning till den svenska 5G-marknaden har skapat reaktioner. Mot bakgrund av de åtstramade handelsrelationerna mellan USA och Kina har telekombolaget anlitat Oxford Economics att undersöka hur 31 europeiska länders ekonomi skulle påverkas av att Huawei utesluts från utbyggnaden av 5G. Resultatet är en rapport som visar att ökade kostnader för utbyggandet under de närmaste tio åren och en förlust i BNP på grund av försening i utrullningen kan medföra en kostnad för Sverige på mellan 3,3 till 35 miljarder kronor. Analysföretaget har i sin undersökning utgått från tre huvudscenarion. Scenariot med lägst kostnad innebär att 5G endast förväntas medföra en begränsad positiv utveckling för samhället, medan förväntan på en positiv utveckling inom 5G är stor i högkostnadsscenariot. Medelscenariot skulle enligt rapporten innebära en kostnad för Sverige på 17,5 miljarder kronor. Kostnaden är uppdelad i ökade infrastrukturella investeringskostnader på 6,4 miljarder de närmaste tio åren och en BNP-förlust på grund av försenad utrullning 15 år framåt på elva miljarder. Huawei uppger att Oxford Economics inte tagit höjd för den utrustning i befintlig infrastruktur som enligt PTS beslut ska ersättas fram till 2025.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1