Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Electronics Group Elektronikproduktion |

Beijer Group ser tecken på att man passerat botten

Samtidigt som omsättningen och resultaten minskade för koncernen under tredje kvartalet vittnar man om förändringar som ger anledning till hoppfullhet.

Koncernens totala nettoomsättning minskade med 14,3 procent till 335 miljoner kronor under perioden (391). Orderingången sjönk från fjolårsnoteringen på 405 miljoner till 310. Rörelseresultatet och resultatet efter skatt minskade till 4,7 miljoner (29,9) respektive 1,2 miljoner (18,8). Enligt delårsrapporten påverkade valutaeffekter resultatet negativt med -8,4 miljoner. – Det ekonomiska utfallet för det tredje kvartalet låg i linje med det som indikerades i halvårsrapporten. Effekterna av Covid-19 fortsatte att prägla Beijer Groups verksamhet och påverkade koncernens orderingång, omsättning och resultat negativt, skriver vd:n Per Samuelsson i rapporten. Han berättar att bolaget var tidigt ute med att hantera pandemins effekter, som i första hand påverkade efterfrågan på marknaden och därmed koncernens försäljningsvolymer. – Vi beslutade i mars om ett åtgärdsprogram som sänker omkostnaderna med 25-30 miljoner kronor i år och 40-45 miljoner kronor på årsbasis därefter. Åtgärder vidtogs för att stärka likviditeten. Samtidigt har vi varit måna om att slå vakt om våra selektiva satsningar på produktutveckling och fortsatt hålla en hög nivå på kundaktiviteter, skriver Samuelsson och fortsätter: – Bortfall i försäljningsvolymer drabbar ju obevekligen rörelseresultatet kortsiktigt men åtgärderna har givit önskad effekt. Åtgärdsprogrammet slutfördes i början av tredje kvartalet och har minskat omkostnaderna och därmed bromsat nedgången i rörelseresultatet. Vd:n skriver att det dock finns tydliga tecken på att man ”passerade botten” under det tredje kvartalet. – Orderingången ökade för affärsenheterna Beijer Electronics och Korenix under det tredje kvartalet jämfört med det andra. Även om Westermos orderingång minskade erhöll affärsenheten några större ordrar och vi ser fortsatt goda möjligheter de kommande kvartalen. Westermos omsättning blev närmast oförändrad och landade på 181,9 miljoner (182,8). Hos Beijer Electronics och Korenix minskade omsättningarna till 136,5 (180) respektive 19,8 miljoner (33,3). – Vår positiva syn på marknaden på sikt kvarstår och har även förstärkts, skriver Per Samuelsson. Beijer Group skriver i rapporten att man avstår från bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret 2020.
Annons
Annons
2023-03-23 15:49 V20.13.12-2
Annons
Annons