Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hexagon Teknik | 28 oktober 2020

Hexagon: ”Vårt bästa tredje kvartal någonsin”

Hexagon redovisar en minskad nettoomsättning men ökade resultatet och stärkte kassan under perioden.

Nettoomsättningen uppgick till 940 miljoner euro, en minskning med två procent jämfört med fjolårets siffra på 956,3 miljoner. Det framgår av bolagets senaste delårsrapport. Hexagon redovisar samtidigt ett ökning av rörelseresultat med sex procent till 250 miljoner (235,8). Även resultatet före skatt, exklusive engångsposter, och resultatet för perioden steg och landade på 242,2 (229,3) respektive 198,6 miljoner (188). Bolaget stärkte även kassaflödet jämfört med samma period i fjol och stannade på 191,2 miljoner (167,5). Vd:n och koncernchefen, Ola Rollén, skriver att man känner sig nöjda med kvartalet, och beskriver det som sitt bästa tredje kvartal någonsin sett till resultat och lönsamhet. Detta trots en betydande valutamotvind. – Vi har lyckats navigera verksamheten väl i en utmanande miljö genom att anpassa kostnadstrukturen med både kortsiktiga och långsiktiga kostnadsbesparingar och samtidigt öka vår bruttomarginal genom en stärkt produktmix. Han förklarar att den sekventiella försäljningstillväxten ökade stadigt till följd av en bred återhämtning i Kina och stark utveckling inom de geospatiala segmenten. – Det vi kallar “two-speed world” har aldrig varit så påtaglig som idag, då nya applikationer för automation inom bygg, gruvdrift, offentlig säkerhet och jordbruk växer medan vissa segment så som traditionell fordons-, flyg- samt olja och gasindustri har en mer utmanande efterfrågesituation. Ökat fokus på en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är också en tydlig drivkraft till att våra applikationer inom förnybar energi, elbilar och järnväg tar fart, skriver Ola Rollén.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1