Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© acconeer Komponenter |

Acconeer ökar omsättning och förbättrar resultat

Lundabolaget höjde sina siffror under tredje kvartalet trots vissa effekter från pandemin.

Nettoomsättning ökade till 2’780 TSEK (1’693) under tredje kvartalet och resultatet efter skatt förbättrades till -12’325 TSEK (-15,4). Bruttomarginalen stannade på 53 procent (109). Bolaget skriver att man har arbetat fokuserat tillsammans med Alps Alpine under perioden för att definiera nästa generations radarsensor, A2. Detta för att omvandla ett tidigare tecknat samförståndsavtal till ett signerat kontrakt under kvartal fyra. – Vår målsättning är att konvertera MoU:et till ett kontrakt under 2020. Vi förväntar oss att betalningar startar i andra kvartalet 2021. Produkten vi utvecklar gemensamt är planerad att nå marknaden 2023/2024, berättar vd:n Lars Lindell i rapporten. Lundabolaget har tidigare uppgett att man inte sett någon påverkan från pandemin när det kommer till utveckling eller inköp av sensorer. Dock flaggar man för förseningar av lanseringar och nystart av projekt på kundsidan. – Dessa effekter såg vi i tredje kvartalet där vi såg ett antal kundprojekt skjuta på sina lanseringar samt få nystartade projekt. Detta är helt och hållet Covid-19-relaterat och vi tror fortsatt på långsam marknad så länge våra kunder inte kan arbeta som normalt på sina kontor och i sina fabriker, skriver vd:n och fortsätter: – Trots detta så växte våra intäkter i det tredje kvartalet både jämfört med första samt andra kvartalet, detta är helt drivet av Kina som går mycket starkt medan det är en ganska svag utveckling både i USA samt Europa. Vi nådde även den viktiga milstolpen 200’000 skeppade sensorer. Acconeer förbättrade även sitt kassaflöde till -9’338 TSEK (-12’594) och ökade likvida medel till 95’611 TSEK (93’812). Acconeer ökar omsättning och förbättrar resultat Lundabolaget höjde sina siffror under tredje kvartalet trots vissa effekter från pandemin. Nettoomsättning ökade till 2’780 TSEK (1’693) under tredje kvartalet och resultatet efter skatt förbättrades till -12’325 TSEK (-15,4). Bruttomarginalen stannade på 53 procent (109). Bolaget skriver att man har arbetat fokuserat tillsammans med Alps Alpine under perioden för att definiera nästa generations radarsensor, A2. Detta för att omvandla ett tidigare tecknat samförståndsavtal till ett signerat kontrakt under kvartal fyra. – Vår målsättning är att konvertera MoU:et till ett kontrakt under 2020. Vi förväntar oss att betalningar startar i andra kvartalet 2021. Produkten vi utvecklar gemensamt är planerad att nå marknaden 2023/2024, berättar vd:n Lars Lindell i rapporten. Lundabolaget har tidigare uppgett att man inte sett någon påverkan från pandemin när det kommer till utveckling eller inköp av sensorer. Dock flaggar man för förseningar av lanseringar och nystart av projekt på kundsidan. – Dessa effekter såg vi i tredje kvartalet där vi såg ett antal kundprojekt skjuta på sina lanseringar samt få nystartade projekt. Detta är helt och hållet Covid-19-relaterat och vi tror fortsatt på långsam marknad så länge våra kunder inte kan arbeta som normalt på sina kontor och i sina fabriker, skriver vd:n och fortsätter: – Trots detta så växte våra intäkter i det tredje kvartalet både jämfört med första samt andra kvartalet, detta är helt drivet av Kina som går mycket starkt medan det är en ganska svag utveckling både i USA samt Europa. Vi nådde även den viktiga milstolpen 200’000 skeppade sensorer. Acconeer förbättrade även sitt kassaflöde till -9’338 TSEK (-12’594) och ökade likvida medel till 95’611 TSEK (93’812).
Annons
Annons
2023-03-23 15:49 V20.13.12-1
Annons
Annons