Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norautron Elektronikproduktion | 30 oktober 2020

Norautron vidareutvecklar produktionen i Polen

Den norska kontraktstillverkarens formkurva med ökade intäkter fortsätter. Trots den pågående pandemin planeras det för fortsatta investeringar vid den polska fabriken i Zduńska Wola.

Bolaget avslutade så sent som i fjol ett kostymbyte i Polen där en expandering av anläggningen gav kontraktstillverkaren en produktionsyta på ytterligare 2’000 kvadratmeter. Och till detta installerades även en ny lina för ytmontering. Och fler investeringar ska det bli. Det har snart gått fem år sedan Norautron Electronics etablerade sig Zduńska Wola. I dag verkar grenen under samma tak som en annan del av koncernen, Norautron Mechanics. En kombination som denna gör att Norautron sticker ut på marknaden, menar Adam Jezierski, Managing Director på Norautron Electronics. – Vi är väldigt starka inom elektromekanisk montering, kabeldragning, tillverkning av produkter av det större slaget och slutmontering av integrerade system. Vi tillhandahåller bland annat höljen, skåp och kontrollpaneler, produkter som i regel är väldigt dyra och görs i små serier, säger Adam till Evertiq. Kunderna är i huvudsak företag från Skandinavien, USA, Storbritannien och Kina, verksamma inom sektorer så som fordonsindustrin, sjöfart, medicinteknik och flyg. Enligt Adam Jezierski var fjolåret ett särskilt gynnsamt sådant för Norautron i Polen. – När vi kom till Polen 2016 handlade det om ordrar till enskilda kunder, och året därefter karaktäriserades som en period av stabilisering. Uppskalningen av produktionen blev påtaglig under 2018 och följdes av genombrottsåret 2019. Vid den tiden ökade ordermängden i rask takt, samtidigt som det fanns produkter gjorda i stora volymer. Här bistår vi med ett tjänsteutbud innehållande allt ifrån mönsterkortsmontering, förkapsling och slutmontering, till emballage och frakt, säger han. Utvecklingstakten har även bidragit till att personalstyrkan har ökat över tid. Från att man sysselsatte över ett dussin i samband med etableringen i Polen, arbetar nu över 50 personer vid anläggningen i Zduńska Wola. – Även fast den rådande marknadssituationen kan påverka, planerar vi för ytterligare investeringar i år. Inledningsvis vill vi utnyttja den expanderade produktionsytan för att ge utrymme till nya projekt och nya kunder, förklarar Adam. Han berättar att bolaget har som mål att inom de kommande två åren upprätta en ny anläggning i nära anslutning till den befintliga byggnaden. Och på frågan om huruvida pandemin har påverkar affärerna medger han att bolaget upplevde en avmattning under våren. – Produktionen återhämtade sig igen under sommaren, och det tredje kvartalet blev ett av våra historiskt starkaste, detta trots att kunderna är mindre benägna att lägga beställningar. Vi ser löpande tecken på avmattning, men det är främst på utbudssidan. För det fjärde kvartalet förväntar vi oss en smärre försvagning, avslutar Adam Jezierski.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1