Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Komponenter |

Smoltek fortsätter stärka finanser under tredje kvartalet

Säkrande av finansiering för kommersialisering av CNF-MIM-teknologin och satsning på nya marknader. Så sammanfattar Smoltek den gångna perioden och tiden fram till släppet av sin senaste rapport.

Siffrorna för det tredje kvartalet visar en kraftigt ökad nettoomsättning till 969 kSEK (277). Rörelseresultatet förbättrades till -2’302 kSEK (-2’710). Och det egna kapitalet för den gångna niomånadersperioden stärktes till 68’330 kSEK (66’332). – I slutet av september förlängdes den första utvärderingslicensen för vår revolutionerande kondensatorteknik – CNF-MIM. Förlängningen genomfördes för att vi tillsammans med licenstagaren skall hinna med att helt genomföra det gemensamma projekt där vår patenterade teknologi utvärderas såväl tekniskt som kommersiellt. Parallellt har vi under perioden arbetat med att vidareutveckla våra relationer både med specialiserade kiseltillverkare, så kallade foundries, och leverantörer av processteknik. Detta arbete syftar till att stötta kommersialiseringsarbetet genom att sänka tröskeln för outsourcad massproduktion av CNF-MIM-kondensatorer, skriver vd:n Anders Johansson i rapporten. Så sent som i oktober säkrade nanoteknikbolaget 80 miljoner kronor i en riktad nyemission. – Den här kapitalanskaffningen ger Smoltek de resurser som behövs för attfullt ut satsa på såväl kommersialiseringen av vår CNF-MIM- teknologi som på vår pågående breddning till fler marknader och tillämpningar, fortsätter vd:n i rapporten.
Annons
Annons
2023-03-22 11:18 V20.13.11-1
Annons
Annons