Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Obducat Elektronikproduktion | 02 november 2020

Fortsatta reserestriktioner utmanar Obducat

Reserestriktioner orsakade förseningar under tredje kvartalet och påverkade i sin tur litografispecialistens intäkter och resultat.

Orderingången förbättrades tydligt under tredje kvartalet till 9,8 miljoner kronor (5). Intäkterna blev dock markant lägre. Enligt bolagets senaste delårsrapport redovisas en minskning från 28 till 8,8 miljoner kronor, jämfört med samma period i fjol. Resultatet för perioden uppgick till -5,5 miljoner, jämfört med 3,9 miljoner positivt under föregående år. Förklaringen är att de fortsatta reserestriktionerna försenar slutförandet av installationer av levererade system, vilket förskjuter intäktsföringen. – Under det tredje kvartalet har våra servicetekniker genomfört installationer när och där restriktionerna hävts. Det finns dock fortfarande kunder i regioner där det råder inreseförbud eller restriktioner förenade med långa karantäntider där våra installationer, och därmed också intäkter, skjuts fram i väntan på restriktionslättnader, förklarar vd:n Patrik Lundström i rapporten. Bolaget tror, i enligt med branschexperter, att marknadsnedgången är tillfällig och att det underliggande scenariot fortsatt är mycket positivt. Marknadsmässigt ur ett regionalt perspektiv ser man stor variation, både på den europeiska och globala marknaden. – Det går att urskilja en större försiktighet bland de industriella kunderna. Vi har också märkt av att tillfälligt stängda faciliteter och förkortade arbetstider hos våra kunder har lett till en lägre aktivitetsnivå. Han berättar att pandemin har ställt bolaget inför nya utmaningar, med krav på högre flexibilitet och nytänkande gällande logistik, service och kundbearbetning. – Vi prioriterar våra kunder och leveranser av inneliggande ordrar samtidigt som vi beaktar gällande rekommendationer från hälsomyndigheter i syfte att värna om våra medarbetares hälsa och säkerhet, fortsätter Patrik Lundström.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1