Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio Elektronikproduktion |

Starkt kvartal för Invisio – fördubblar orderingången

Orderingången under tredje kvartalet blev enligt kommunikationsbolaget den näst högsta någonsin för ett enskilt kvartal.

Invisio redovisade en orderingång på 95 miljoner kronor i fjol. I år uppgick den till 212 miljoner kronor. Intäkterna steg med nio procent till 118,7 miljoner (109,2). Kommunikationsbolaget landade amerikanska försvarsordrar under perioden, bland annat från SFAB, och ingick avtal med ett danskt ljudföretag om exklusiva och globala försäljings- och distributionsrättigheter för headsets. – Det tredje kvartalet 2020 kännetecknades av en stark orderingång och en stabil försäljningsutveckling. De framåtriktade investeringarna avseende produktutveckling och organisationsuppbyggnad inom FoU, försäljning och marknadsföring fortsatte. Vi kan konstatera att orderingången av mindre order, som inte föranleder ett offentliggörande, glädjande nog fortsätter att öka. Detta är en logisk konsekvens av en växande kundbas och nya produktområden, skriver vd:n Lars Højgård Hansen i delårsrapporten. Bruttovinsten och bruttomarginalen minskade till 59,8 miljoner (62,3) respektive 50,3 procent (57,1). Minskningen beror enligt bolaget huvudsakligen på produktmix och tillfälligt högre försäljning av tredjepartsprodukter med en lägre marginal. På den vägen minskade rörelseresultat till 16,4 miljoner, med en marginal på 13,8 procent (17,2). Resultatet stannade på 6,2 miljoner, jämfört med 16,2 miljoner i fjol. Flera större kundprojekt uppges ha blivit aningen försenade på grund av pandemin. – Det är Invisios uppfattning att bolaget inte har förlorat affärer på grund av pandemin, utan att det i stället rör sig om en förskjutning i orderinflödet, skriver vd:n.
Annons
2023-03-22 11:18 V20.13.11-2
Annons
Annons