Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teleste Elektronikproduktion |

Pandemin fortsätter påverka Teleste – lägre försäljning och resultat

Orderingången, försäljningen, rörelseresultatet minskade under perioden för elektroniktillverkaren från finska Littois. Orderstocken, däremot, redovisas som stabil.

Försäljningen landade på 35,7 miljoner euro, jämfört med 40,2 miljoner under samma period i fjol. Rörelseresultatet backade med 28 procent till 2,2 miljoner (3,1). Och orderingången uppgick till 29,8 miljoner (31,5). Företaget kopplar förändringarna till den pågående pandemin och den tidigare påbörjade tekniska omvandlingen av affärsområdet accessnätverk, som präglats av vikande siffror. – Nettoomsättningen och rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade jämfört med föregående år, men ökade jämfört med föregående kvartal. Orderstocken i slutet av september var ändå på en högre nivå än för ett år sedan. Nyckelfaktorerna under det senaste kvartalet var återhämtningen från den första pandemivågen, den fortsatta tekniska omvandlingen av området för kabelnät och avyttringsprojektet rörande tjänsteverksamheten i Tyskland, summerar vd:n Jukka Rinnevaara i delårsrapporten. Orderstocken uppgick efter periodens slut till 73,1 miljoner, en ökning med 8,4 procent. Utsikterna för helåret 2020 är svåra att bedöma på grund av pandemin, skriver bolaget, och berättar att flertalet länder på de huvudsakliga marknaderna har infört restriktioner, som i sin tur påverkar kunderna och den egna verksamheten. Man estimerar dock att omsättningen och rörelseresultatet kommer hamna under fjolårets nivå.
Annons
Annons
2023-03-23 15:49 V20.13.12-1
Annons
Annons