Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Simpro Noca Elektronikproduktion | 04 november 2020

Fusionen av Simpro och Noca klar – blev mer komplex än väntat

Att flytta en fabrik under den rådande corona-turbulensen är inte en dans på rosor. Sammanslagningen av de Inission-ägda kontraktstillverkarna Simpro och Noca kom inte utan komplikationer. Av vd:n Erik Dragsets ord att döma är dock känslan att de nu fusionerade bolagen kommit i mål som starkare.

Det har gått ett år sedan Inission gick ut med att de norska dotterbolagen Simpro och Noca skulle gjutas samman till en gemensam enhet för kontraktstillverkning. All serieproduktion skulle flyttas till Simpros fabrik i Lökken Verk, och Nocas hemvist i Trondheim skulle förvandlas till ett teknikcenter. Det pratades om utökad konkurrenskraft, industri 4.0, fortsatta investeringar och kortare ledtider. Man skulle förvandlas till en elektroniktillverkare för en ny teknologisk tidsålder. Från att beslutet togs i skiftet mellan oktober och november förra året satte man upp en tidsplan att få allt klart inom loppet av fyra månader. Men sedan kom coronasituationen, och i mars vändes hela världen upp-och-ner, berättar Erik Dragset, vd för Simpro Holding (Inission Norge). – På grund av situationen försenades hela processen. Där vi befinner oss nu hade vi velat vara i andra kvartalet, sade Erik till Evertiq i början av oktober. Flytten av maskinparken och personalen slutfördes den 1 mars och mycket av harmoniseringen av kapaciteten hos de två systerbolagen var klar i andra kvartalet. Varför arbetet inte kunde löpa i samma takt bottnar i frågor om att verksamheten ska vara säker. För mitt i allt detta ska även orderboken betas av. – Man kan inte komma och gå i fabriken som förut, och vi har separerat upp den så gott det går för att reducera kontaktpunkter. Allt detta sköts av en utsedd aktionsgrupp på daglig basis, kombinerat med ett kristeam som arbetar med detta på veckobasis. Att behöva stänga ner fabriken i två veckor vore ohållbart. Men beredskapen har varit bra och har gjort att vi snabbt fick kontroll på läget, berättar Erik. Även fast det har tagit mer tid än vad det var tänkt hörs det en ton av lättnad från Erik. Han berättar att arbetet med kapacitetsharmoniseringen fortlöper, men att projektet är rott i hamn och att det inte behövts införas några permitteringar av personalen. När teknikcentret i Trondheim går in i skarpt läge återstår dock att se. Under vårt samtal kommer pandemins nedslag i staden upp på bordet, där det i mars, april förekom många smittofall. – På grund av coronaviruset har vi lagt det lite på is och flyttat den delen till Lökken verk tills vidare. Vi har en tydlig ambition om att på sikt få i gång teknikcentret i Trondheim, säger Erik. Turbulensen har påverkat oljeindustrin med sjunkande priser, vilket i sin tur drabbat offshore-området. För Erik och hans kollegor är blicken inställd på att andra marknader kan kompensera för nedgången. – Vi ser en aktivitet inom IoT som bara blir större och större. Området är präglat av ett stort fokus på mjukvara, vilket har lett till ett stort behov av hårdvara som är gynnsamt för oss och andra EMS:are. Där ser vi möjligheter, framför allt inom hälsoindustrin, säger Erik. På frågan om hur Noca och Simpro skiljer sig från varandra ser vd:n två verksamheter som är ganska lika varandra och som kompletterar varandra väl. – Simpro gör mer boxbuilding i lägre volymer och inriktar sig på mer komplexa miljöer, så som offshore. Hos Noca är det mer kretskort i medelstora volymer för bland annat exempel IoT och industri. Vi skapar en större kompetensmiljö lokalt som man kommer ha glädje av. Och det vi har hört från kunder är positiva saker, säger Erik till Evertiq. Var vill ni positionera er på den norska marknaden för kontraktstillverkning? – Vi tänker inte i banor om var vi ligger i förhållande till andra EMS:are i landet, men vi har en ambition och en strategi för att växa och axla en större roll i Norge, avslutar Erik Dragset. Fabriken i Lökken verk har i dag en produktionsyta som sträcker sig över 3’500 kvadratmeter med två uppgraderade linor för ytmontering, där den ena är av modellen ASM Siplace. Verksamheten bygger på Inissions egna Lean-filosofi och är i olika grad automatiserat och robotiserat – från lager, till delar av produktionen där det förekommer repeterande moment.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1