Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Komponenter |

PiezoMotor: ”Bra tillväxt och god leveranssäkerhet”

Mikromotortillverkaren från Uppsala redovisar en ökad omsättning och ett aningen minskat resultat under tredje kvartalet.

Omsättningen och bruttoresultatet stärktes under tredje kvartalet till 6,2 (4,8) respektive 1,4 miljoner kronor (1). Rörelseresultatet och resultatet efter finansnetto försämrades en aning, från -4,2 till -4,8 miljoner kronor. Efter periodens slut stod PiezoMotor med ett kassaflöde, före förändring av rörelsekapital, på -4,4 miljoner (-3,8). – Även i tredje kvartalet har vi uppnått fortsatt bra tillväxt för vår produktförsäljning och det är starkt att vi har upprätthållit en god leveranssäkerhet gentemot våra kunder, såväl inom produkt- som projektleveranser – trots Covid-19, skriver vd:n Anders Kottenauer i delårsrapporten. Mikromotortillverkaren har under kvartalet valt att fokusera verksamheten mot tre områden: Precision, Compact Drives och Consumer. Detta för att, enligt Uppsalabolaget, ”tydliggöra dess kommersialisering och strategi”. Som ett led i detta inledde man utveckling av motorteknologi för konsumentelektronik, till bland annat mobiltelefoner. – Med tydliga fokusområden, med bra tillväxt inom respektive del, i kombination med pågående investeringar i nya produkter och med en expansion av våra kommersiella aktiviteter står PiezoMotor inför många möjligheter till fortsatt bra organisk tillväxt. Parallellt med detta ser vi även över möjligheter till förvärv för snabbare expansion inom vissa delar av verksamheten, skriver vd:n. Rapporten för den gångna niomånadersperioden visar en omsättning på 18,1 miljoner (17,9), ett bruttoresultat på 2,4 miljoner (2,9), ett rörelseresultat på -17,3 miljoner (-15,9) och ett resultat efter finansnetto på -17,2 miljoner (-16). Det egna kapitalet uppgick till 55,4 miljoner (47,1) och kassaflödet stannade efter periodens slut på -15,9 miljoner (-15,3).
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-2
Annons
Annons