Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kongsberg Elektronikproduktion |

Stark resultatökning hos Kongsberg

Kongsberg summerar tredje kvartalet som ett stabilt sådant både på koncernnivå och bland affärsegmenten.

Koncernens intäkter minskade en aning jämfört med samma kvartal i fjol. Enligt delårsrapporten uppgick siffran till 5’802 miljoner norska kronor (5’833). Rörelseresultatet var i närheten av en fördubbling från förra året och landade på 919 miljoner (496). Rörelsemarginalen stärktes från 8,5 till 15,8 procent. Enligt Kongsbergs koncernchef, Geir Håøy, har bland annat minskade kostnader, effektivt genomförande av projekt och skalbarhet under pandemin bidragit till marginalerna under perioden. – Vissa marknader har varit och är fortfarande krävande, särskilt inom den maritima sektorn, men vi har anpassat vår verksamhet på ett tillfredsställande sätt, fortsätter koncernchefen i rapporten. Kongsberg Maritime redovisar en minskad omsättning under kvartalet till 3’695 miljoner (4’041). Orderingången och rörelseresultatet stärktes till 3’439 (3’345) respektive 411 miljoner (223). Försvarssegmentets (KDA) orderingång blev betydligt lägre än i fjol och uppgick till 987 miljoner (8’254). Omsättningen steg dock markant till 1’933 miljoner (1’578) och rörelseresultatet likaså, 473 miljoner (252). Koncernchefen förklarar att KDA inte har tecknat några enskilda kontrakt av betydande storlek under perioden och att stora variationer i orderingången mellan kvartalen är normala för försvarsverksamheten. – Vi ser fortfarande osäkerhet både i världen i allmänhet och på våra marknader. Kongsberg är dock väl rustat för att hantera den extraordinära situationen. Även om den totala orderingången under kvartalet är lägre jämfört med tidigare kvartal stärker vi resultatet. Under de närmaste kvartalen förväntar vi oss en bra orderingång, särskilt på försvarssidan, skriver Geir Håøy.
Annons
Annons
2023-03-23 15:49 V20.13.12-1
Annons
Annons