Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powercell Elektronikproduktion |

Försämrat rörelseresultat för Powercell

Samtidigt som bränslecellsbolagets redovisar en försäljningsökning under tredje kvartalet minskade rörelseresultatet.

Försäljningen ökade med tio procent till 16,5 miljoner kronor under perioden. Det framgår av företagets senaste delårsrapport. – Den relativt blygsamma försäljningsökningen under det tredje kvartalet speglar inte den underliggande trendlinjen utan beror på den rent tidsmässiga fördelningen av våra utleveranser, skriver Karin Nilsson i rapporten. Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, försämrades från fjolårssiffran på -16,6 miljoner till -22,2 miljoner. Efter jämförelsestörande poster uppgick siffran till -28 miljoner (-16,7). – Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger negativa valutaeffekter samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. De ökade kostnaderna för försäljning och administration hänger samman med fortsatta satsningar för att växa affären och att i linje med bolagets strategiska prioriteringar etablera sig i nya segment, skriver Karin Nilsson, tillförordnad vd på Powercell, i delårsrapporten. Bolaget skriver att den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångskostnad på -5,6 miljoner som man tagit till följd av vd-bytet. Kassaflödet steg kraftigt under perioden och stannade på 73,6 miljoner, efter att ha legat på -24,3 miljoner i fjol. – Att kassaflödet under det tredje kvartalet blev så starkt beror på att vi under perioden erhållit utbetalning av de 15 procent av Boschlikviden, totalt 7,9 MEUR, som fram till det tredje kvartalet i år hållits inne i enlighet med tysk skattelagstiftning, förklarar Karin Nilsson. Rörande den rådande pandemin vittnar man om viss påverkan. – Den pågående pandemin fortsätter att prägla världsekonomin genom den osäkerhet den skapar och har i PowerCells fall haft viss påverkan på vår verksamhet i Kina men dess påverkan på försäljning och lönsamhet på övergripande nivå är alltjämt begränsad, skriver Karin Nilsson.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-1
Annons
Annons