Annons
Annons
© Hexatronic Komponenter | 06 november 2020

Hexatronic starkt framåt i kvartal tre

Tredje kvartalet blev ett positivt sådant för Hexatronic. Fiberoptik-specialisten redovisar tvåsiffriga ökningar på majoriteten av posterna i delårsrapporten för perioden.

Omsättningen steg med 13 procent till 534,3 miljoner kronor. EBITA klättrade upp med 34 procent till 63,2 miljoner (47,3), med en marginal på 11,8 procent (10). Rörelseresultatet och nettoresultatet ökade med 40 respektive 44 procent och landade på 56,5 respektive 39 miljoner. Efter periodens slut stod företaget med ett kassaflöde på 42,4 miljoner (79,6) och likvida medel på 73 miljoner (87,4). – Försäljningen fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt i kvartalet om 13 procent trots en bedömd negativ påverkan om 5 procent pga covid19, samt negativa valutaeffekter om 4 procent. I princip hela tillväxten är organisk, skriver vd:n Henrik Larsson Lyon i rapporten, och fortsätter: – Nordamerika utvecklades fortsatt mycket positivt med en tillväxt om 20 procent. Tillväxten drevs framförallt av en ökad duktförsäljning där nu vår nya fabrik i Texas bidrar positivt. Tillväxten i Europa, exklusive Sverige, var 16 procent framförallt drivet av en stark försäljning i Storbritannien och Tyskland. Försäljningen i Sverige uppvisade en tillväxt om elca procent drivet av fortsatt FTTH utbyggnad men även projekt avseende förstärkning av stamnät. Enligt rapporten går man nu in i kvartal fyra med en orderbok som organiskt var sex procent högre än under motsvarande period i fjol. – Vi har en fortsatt mycket positiv syn på marknaden för fiberoptiska system. Till detta kommer att covid-19 öppnat ögonen för både privatpersoner och regeringar att de fiberoptiska näten måste byggas ut för att klara de behov som redan är här och som kommer öka med nya tjänster, skriver vd:n.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2