Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics Elektronikproduktion | 06 november 2020

Chromogenics tar in storbelopp för egna storsatsningen

Uppsalabolaget – som under 2019 investerat stort i egen kapacitet för sputtring – genomför en fullt säkerställd företrädesemission om 94 miljoner kronor.

Investeringen kommer i form av två maskiner med en kapacitet på 450’000 kvadratmeter per år. Medan den första initialt kommer disponeras för tillverkning av elektrokrom folie för fönster- och fasadglas, kommer den andra användas för uppdragskontrakterad sputtring för alternativa tillämpningar, så som insatsvaror för elektronik och medicinteknik. Slutförande och intrimning av maskinerna sker under det första och andra kvartalet nästa år. Samtidigt uppger man sig se ”ett betydande marknadsintresse” inom fönster- och fasadglas-applikationer och möjligheter till parallell uppdragskontrakterad sputtring. Bolagets bedömning är att detta ställer krav på ett utökat rörelsekapital, och att det befintliga inte är tillräckligt för åtgärderna man har planerat. Därför har styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission som vid full teckning utökar kapitalet med 94,1 miljoner kronor före emissionskostnader, med en nettolikvid på cirka 78,5 miljoner. Chromogenics kommer därefter att fördela pengarna enligt följande: Sputter I: Slutlig intrimning för produktion av elektrokrom film för fönster- och fasadglas, 1,0 miljon Sputter II: Installation för uppdragskontrakterad sputtring, 4,0 miljoner Utbyte av reklamerade installationer av dynamiska glas, 8,4 miljoner Utveckling av den första hubben, 3,0 miljoner Utbyggnad av produktionsanläggning, t ex renrum. 4,0 miljoner Implementering av kvalitetssystem för ISO 9000 certifiering, 3,0 miljoner Rörelsekapital, 55,1 MSEK
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1