Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Shutterstock Teknik |

Sinf: ”Underleverantörssverige går i rätt riktning”

Samtidigt som omsättningen och lönsamheten generellt har vänt till mer positiva siffror under tredje kvartalet råder det stora variationer hos underleverantörerna. Det framgår i en färsk upplaga av Underleverantörsbarometern från Svensk industriförening.

Andelen som anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur har minskat från 55 procent till 37 procent från föregående kvartal. Samtidigt räknar 15 procent att behöva varsla personal under året och 58 procent har tappat omsättning jämfört med i fjol. – Detta stärker bilden av att regeringen omgående behöver fatta beslut om förlängda stödinsatser, vilket är avgörande för många företag nu när andra vågen slagit till i Sverige, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk industriförening, i ett pressmeddelande. En tiondel av företagen förväntas minska personalstyrkan, medan en femtedel kommer öka. Omsättningen har minskat för 37 procent samtidigt som den har ökat för 41 procent. Detta jämfört med föregående kvartal. 33 procent av företagen tror på en minskning av orderingångsförändringen inför kvartal fyra, medan 38 procent tror på en ökning. – Generellt kan sägas att Underleverantörsbarometern för kvartal tre visar ett underleverantörsverige som går i rätt riktning. Omsättningen och även lönsamheten har vänt till mer positiva siffror under Q3 men ligger fortfarande under snittet tidigare år. Vi ser också stora variationer mellan företagen. Utvecklingen är positiv även om vi bör förvänta oss en ökning under Q3 eftersom siffrorna under Q2 låg på en exceptionellt låg nivå, säger Sanna Arnfjorden Wadström. Coronapandemins effekter 46 procent av underleverantörerna uppges under året ha genomfört eller planerat för att korttidspermittera på grund av pandemin. Under kvartal tre kvarstår fortfarande 49 procent av företagens permitteringar. 15 procent av företagen har varslat eller tror att de kommer behöva varsla under året. Av dessa har 71 procent verkställt uppsägningar på grund av arbetsbrist, något som Sinfs jurister uppges ha vittnat om under hösten. Jämfört med föregående år har pandemin under kvartal tre påverkat företagens omsättning negativt för 58 procent av de svarande, medan 23 procent uppgett att omsättningen påverkats positivt jämfört med fjolåret. Förväntningarna på omsättningen under kvartal fyra är mer positiv, skriver man i barometern. Även om förväntningarna här ligger under genomsnittet för normalnivåerna förväntas orderingången vara något högre under kommande kvartal, även om de senaste dagarnas händelser som det framtunga märket i löneförhandlingarna liksom den ökade nedstämningen i pandemin kommer utmana företagen. – När det gäller automatiseringen ser vi positiva effekter. 35 procent av företagen uppger att deras produktion är automatiserad till 50 procent eller mer i dag. Om tre år räknar ytterligare 15 procent att ligga på eller över 50 procent. Detta är verkligen positivt. Det pågår nu och planeras för stödinsatser för att hjälpa företagen i det arbetet, säger Sanna Arnfjorden Wadström. Barometern visar även att 26 procent upplever att kunderna flyttar hem produktion. 83 procent av dessa anser att största anledningen är för att säkra leveranser. – […] Vilket kan jämföras med 17 procent för samma period i fjol. Huvudskälet till att man tar hem sin produktion är att säkra sina leveranser, skriver Sanna.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-1
Annons
Annons