Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group Mönsterkort | 11 november 2020

NCAB om kvartal tre: ”En återgång till normalisering”

Mot slutet av kvartalet upplevde mönsterkortsleverantören en generell positiv återgång till mer normala nivåer gällande inflödet av ordrar.

Orderingången ökade med 15 procent under perioden till 512,3 miljoner kronor (446,6). Räknat i dollar ökade den med 24 procent. Från att orderingången var fortsatt låg under kvartalets första del uppger man att den har förbättrats gradvis, berättar nytillträdde vd:n Peter Kruk. – Under det tredje kvartalet inleddes återgången till en normalisering för NCAB efter det mycket speciella första halvåret. Under det första kvartalet fick vi en ovanligt stor orderingång, eftersom kunderna ville säkerställa leveranser när delar av Kina stängde ner på grund av pandemin. Därefter, under det andra kvartalet kom de kinesiska fabrikerna igång, medan många av länderna där våra kunder är verksamma hade olika typer av nedstängningar eller restriktioner med reducerad orderingång för NCAB som följd. Regionalt hade Norden hade en något svagare ingång under perioden, medan Europa har studsat tillbaka. – Det gäller särskilt Storbritannien där vi sett en förbättring inom transportsektorn. I Tyskland har vår marknad varit fortsatt stark under kvartalet. Vi såg även en återhämtning i södra Europa som öppnades upp under kvartalet. Vårt nyförvärvade bolag i Nederländerna har gått mycket bra och integrationen in i NCAB har fungerat fint trots att det till stor del skett digitalt, berättar Peter Kruk i rapporten. I Nordamerika ser man en fortsatt tillväxt och en ökad lönsamhet. I Ryssland gick det något svagare, medan Kina haft en relativt god försäljningsutveckling, fortsätter vd:n. – Orderingången i Kina har dock försvagats delvis på grund av att våra kunder haft viss komponentbrist och effekter av USA:s handelstullar. Bolaget redovisar en ökning i omsättningen med 22 procent till 536,7 miljoner, främst från förvärven av Flatfield och Bare Board Group. EBITA ökade från 46,3 till 50,1 miljoner. Rörelseresultatet steg till 47,2 miljoner (45,9) med en marginal på 8,8 procent (10,4). Resultatet efter skatt försämrades till 31,5 miljoner (38,5). – Sammantaget är min uppfattning att NCAB väl hanterat coronapandemin under årets första tre kvartal, har en bra organisation, är väl positionerat inte minst i vår starka balansräkning och har stora möjligheter framöver, skriver vd:n.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1