Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scania Teknik |

Scanias vd: Kostnadstransformation nödvändig

Trots minskningar på flera poster var prestationen stark under tredje kvartalet, säger lastbilstillverkarens vd, Henrik Henriksson, som anser att de tidigare initierade åtgärderna för att hantera kostnader kommer fortgå under kommande kvartal.

Omsättningen minskade med 17 procent under perioden till 30,4 miljarder kronor (35,6). Även rörelseresultat blev lägre och uppgick till 2,4 miljarder, en minskning med 45 procent jämfört med samma period i fjol. Orderingången steg till 25’934 lastbilar och bussar (17,7), medan antalet leveranser av fordonen minskade från 23’196 till 17’298. Resultatet före skatt skrivs till 2’225 miljoner kronor, jämfört med 4’211 miljoner i fjol Enligt vd:n Henrik Henriksson svarade Scania för en stark prestation, trots påverkan av pandemin. – De negativa effekterna dämpades genom kraftfulla besparingsåtgärder och en höjning av produktionstakten under tredje kvartalet. Orderboken har motståndskraft och orderintaget i tredje kvartalet var starkt, förklarar vd:n i rapporten. Han säger att en kostnadstransformation är nödvändig för att Scania ska komma ur krisen med bättre förutsättningar för fortsatt lönsamhet och omfattande investeringar. – Omfattande åtgärder för att hantera strukturella kostnader initierades i det andra kvartalet och kommer fortgå under kommande kvartal. De personalminskningar som tillkännagavs i andra kvartalet håller nu på att genomföras och en omprövning av Scanias industriella och kommersiella verksamhet ledde oss till beslutet att stänga ner busstillverkningen i Lahti, Finland och det regionala produktcentret i Bangkok, Thailand, fortsätter vd:n. Efter tre kvartal stod bolaget med en omsättning på 88,8 miljarder, en minskning med 22 procent. Rörelseresultatet minskade med 62 procent till 5,2 miljarder (13,9) och kassaflödet stannade på 3,3 miljarder (7,5) för fordon och tjänster. – Under de första nio månaderna 2020 minskade fordonsleveranserna med 36 procent med lägre volymer i främst Europa och Latinamerika, varpå nettoomsättningen och resultatet minskade markant. Vår serviceaffär är stabil och under årets första nio månader minskade serviceintäkterna med endast fyra procent i lokal valuta. Financial Services redovisade ett minskat rörelseresultat under de första nio månaderna. I det tredje kvartalet var färre kunder i behov av att lägga om sina betalningar. Scania lyckades minska riskexponeringen genom en betydande minskning av lagret med begagnade lastbilar tack vare en starkt ökad försäljning av begagnade lastbilar under perioden, skriver vd:n. Läget bedöms fortfarande som osäkert. – Risken för svåra begräsningar i vår verksamhet kvarstår i ljuset av senaste tidens skarpa uppgång i antal fall av Covid-19. Bilden av världsekonomins återhämtning är splittrad, också på grund av en politisk osäkerhet och ansträngda handelsrelationer. Även om en positiv utveckling nu märks både i våra kunders nyttjande av fordonen och i en stark orderingång, är det långsiktiga efterfrågeläget fortsatt osäkert, skriver Henrik Henriksson.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-2
Annons
Annons