Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 november 2020

MyFC tillförs 36 miljoner – säkrar ytterligare storbelopp

Utöver det tvåsiffriga miljonbeloppet från riktade nyemissioner har bränslecellsbolaget säkrat ett aktiefinansieringsavtal som möjliggör ytterligare 150 miljoner.

MyFC förväntas stänga de riktade nyemissionerna om 36 miljoner före november månads utgång. Totalt emitteras här en bit över 18 miljoner aktier till priset av två kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Rörande aktiefinansieringsavtalet har bolaget nått en överenskommelse med Globel Emerging Markets, en alternativfond från Luxemburg. Avtalet gäller i tre år från och med i dag och kommer kunna inbringa 150 miljoner kronor genom en eller flera direktemissioner till GEM. Efter emissionskostnader kommer bolaget att ha tillgänglig finansiering om 147 miljoner kronor. Bränslecellsbolaget kommer utfärda tio miljoner teckningsoptioner till GEM. Dessa gäller i tre år och ger GEM möjligheten att teckna upp till tio miljoner nya aktier i myFC till ett lösenpris om tre kronor per ny aktie.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2