Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Image Systems Teknik |

Lägre intäkter men starkare orderingång för Image Systems

En lägre orderingång under föregående kvartal påverkade intäkterna negativt under perioden.

Intäkterna blev lägre under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol och uppgick till 39,5 miljoner kronor (61,3). Vidare skrivs EBITDA till 3,9 miljoner (6,7), rörelseresultatet till 0,1 miljoner (1,7) och resultatet efter skatt till -0,3 miljoner (1,4). – Vi kan konstatera att den lägre orderingången under föregående kvartal påverkar intäkterna negativt under det tredje kvartalet med storleksordningen 35 procent jämfört med föregående år. Det är framförallt inom affärsområdet RemaSawco som vi kan se påverkan. Den förväntade förbättringen i marknaden efter det initiala investeringsstoppet bland många sågverk kan noteras i en kraftigt förbättrad orderingång under det tredje kvartalet jämfört föregående år, skriver vd:n Johan Friberg i rapporten. Orderingången landade enligt rapporten på 33,4 miljoner, jämfört med 24,1 miljoner förra året. Vid periodens utgång stod företaget med en orderstock på 41 miljoner (54,5). Bruttomarginalen stannade på 62 procent (51). – På helåret ger koncernens kostnadsbesparingsprogram god effekt och vi behåller en EBITDA-marginal på motsvarande nivå som förra året trots kraftigt lägre intäkter. Bolaget har under det tredje kvartalet ytterligare intensifierat besparingsåtgärder, vilka väntas ge effekt under nästkommande år. Image Systems bedömer kontinuerligt kort- och långsiktiga effekter av nuvarande Coronasituation och agerar därefter. Vi bedömer att investeringsbehovet på sågverksmarknaden fortsatt däms upp, fortsätter vd:n. Medan affärsområdet RemaSawco redovisar intäkter på 30,2 miljoner, uppgick segmentet Motion Analysis intäkter till 9,3 miljoner, jämfört med 6,9 miljoner i fjol. – Affärsområdet Motion Analysis levererar ytterligare ett bra kvartal. Det är värt att notera att implementeringen av strategin att växa genom att leverera helhetslösningar i större utsträckning, bär frukt i form av ökad omsättning samtidigt som bruttomarginalen minskar något. Affärsområdet ligger kvar på mycket höga marginaler, skriver vd:n. Samma affärsområde har enligt rapporten beslutat att öppna ett produktutvecklingscenter i Israel, med start under det fjärde kvartalet. Detta med syfte att ta ytterligare marknadsandelar inom segmentet DIC (Digital Image Correlation).
Annons
Annons
2023-03-21 22:37 V20.13.10-1
Annons
Annons