Annons
Annons
© Memscap Komponenter | 13 november 2020

Lägre totalintäkter för Memscap – medicin fortsatt stabilt

Norska MEMS-aktören redovisar årets hittills lägsta totalintäkter. Affärsområdet inom medicin tangerade dock samma intäktsnivå från föregående kvartal och väger upp för tappet inom flyg- och rymdteknik.

Sedan första kvartalet har Memscaps intäkter vandrat nedåt, från 3,4 miljoner till att efter tredje kvartalets utgång uppgå till 2,4 miljoner euro. Företaget gjorde även en nettoförlust på 0,3 miljoner, jämfört med en förlust på 0,1 miljoner under föregående kvartal och en vinst på samma belopp i fjol. Av rapporterna att döma har man haft andra förutsättningar under året. Pandemins påverkan på flygindustrin har i sin tur gjort att företagets största affärsområde, Aerospace, har fått sig en törn. Intäkterna har sjunkit gradvis över de gångna kvartalen och landade nu på 0,7 miljoner, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner från förra kvartalet och 1,7 miljoner i fjol. En positiv vind är enligt företaget att området Medical/Biomedical fortsätter hålla stabila nivåer. Intäkterna skrivs, likt andra kvartalet, till 0,9 miljoner, vilket även är en höjning från samma period i fjol då siffran löd 0,4 miljoner. Sett över de gångna nio månaderna toppade området även förra årets summa, 2,1 kontra 1,2 miljoner. Noterbart är att området Optical communications/Adaptive optics nådde årets högsta kvartalsintäkter på 0,9 miljoner. Bruttomarginalen för respektive period har dock legat hyfsat stadigt, med en smärre försämring till 24 procent (29) för det gångna kvartalet. I fjol stod den på 34 procent. EBITDA uppges ha legat på en högre nivå än förra året, då det stannade på 0,4 miljoner. Vid en sammanslagning av de gångna tre kvartalen minskade posten från 1,1 till 0,5 miljoner.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2