Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Harju Elekter Elektronikproduktion | 13 november 2020

Harju Elekters resultat lyfter under kvartal tre

Elektroniktillverkaren redovisar en resultatökning med nära på 30 procent under perioden.

Intäkterna minskade med 11,6 procent under tredje kvartalet till 37,4 miljoner euro (42,2). Bruttovinsten blev lägre och uppgick till 5,2 miljoner, en minskning med 2,6 procent. ”Med tanke på den rådande krisen var tredje kvartalet ett framgångsrikt sådant för oss. Vi fortsätter att öka vårt resultat som planerat och framför allt förbättrat vår lönsamhet. När man analyserar intäkterna bör man ha den fleråriga tillväxten i åtanke och samtidigt komma i håg att tredje kvartalet i fjol var ett rekordartat sådant för koncernen,” skriver ledningen i rapporten. Elektroniktillverkaren redovisade dock ökningar på resterande poster i delårsrapporten. EBITDA och EBIT ökade med 19 respektive 28,3 procent, och resultatet för perioden steg med 28,4 procent till 1,7 miljoner. Regionalt gick hemmamarknaden i Estland starkast med en årlig intäktsökning på tre miljoner till totalt 7,7 miljoner. Sverige noteras för en ökning på 1,2 miljoner till 6,6 miljoner. Drivkrafterna på respektive marknader uppges ha varit leveranser i enlighet med ett tidigare ramavtal med Elektrilevi OÜ och ökade leveranser av transformatorstationer till den svenska marknaden. Försäljningen minskade dock på den finska marknaden till 16,5 miljoner. En minskning med 2,2 miljoner jämfört med samma period i fjol, dock en förbättring ställt mot 3,2 miljoner i förra kvartalet. Harju Elekter skriver att bolaget påbörjade konstruktionen av den fjärde expansionsfasen under perioden för en anläggning i Litauen. En satsning som ska fördubbla fabrikens intäkter. En liknande investering har även gjorts i estniska Allika Industrial Park, där det ska upprättas en produktionsenhet. Bolaget har i skrivande köpt en tomtyta för anläggningen.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1