Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics Elektronikproduktion | 16 november 2020

Resultatförbättringar för Chromogenics

Uppsalabolaget redovisar en minskad omsättning för tredje kvartalet men förbättrade sitt resultat och kassaflöde.

Omsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor under perioden, jämfört med 14 miljoner i fjol. Samtidigt förbättrades EBITDA och resultatet till -13,1 (-17,4) respektive -15,1 miljoner (-20). Även kassaflödet förbättrades, från -59,8 miljoner från förra året till att stå på -11,1 miljoner efter kvartalets utgång. Uppsalabolaget skriver i delårsrapporten att man påverkades av coronapandemin under det andra och tredje kvartalet, som i sin tur har lett till fördröjda beställningar från kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020. Innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet för 2019. – ChromoGenics orderstock uppgick till 5,4 miljoner kronor vid slutet av Q3. I första hand beror det på att vi inte har haft dynamiska produkter som vi kan leverera. Försäljning fortsätter med oförminskade ansträngningar och trots de kvalitetsproblem som bolaget haft möter vi ett starkt intresse från våra kunder, skriver vd:n Leif Ljungqvist i rapporten. Uppsalabolaget genomför i skrivande stund en emission om 94,1 miljoner före emissionskostnader till satsningen för egen sputtringskapacitet. – Bolagets processutveckling av sputtrat material och testprocedurer för glas innebär, enligt nuvarande plan, att vi kommer att kunna leverera produkter baserade på den egna sputterkapaciteten under Q2 2021, skriver Leif Ljungqvist.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1