Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion |

Alelion redovisar lägre omsättning och resultat

Batteritillverkarens omsättning och resultat blev lägre under tredje kvartalet. Samtidigt redovisar bolaget en ökad orderingång, stärkt kassa och minskade kostnader.

Alelions omsättning minskade till 1,1 miljoner kronor (11,7). Rörelseresultatet och periodens resultat försämrades till -17,6 miljoner (-12,4) respektive -18,5 miljoner (-14,3). ”Den lägre nettoomsättningen härleds främst till att Alelions trucktillverkande kunder, som varit betydande för den tidigare volymtillväxten, valt att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier. Nya projekt inom specialfordon har ännu inte påverkat omsättningen nämnvärt då de varit under utveckling eller avslutande tester under kvartalet,” skriver bolaget i delårsrapporten. Batteritillverkaren redovisar samtidigt en ökad orderingång från 6,1 miljoner i fjol till 7,8 miljoner. Kassaflödet steg till 7,4 miljoner (1,9) och kostnaderna minskade från -32,9 miljoner till (-19,6). ”Detta beror framför allt på att nya ordrar inom segmentet specialfordon har börjat tecknas och där nu serieproduktionen av dessa förbereds. Volymnedgången i trucksegmentet har ännu inte kunnat mötas av orderingång från nya kanaler respektive nya kunder. Effekten av covid-19 har påverkat orderingången negativt under perioden då beslutsprocesserna har förlängts, detta samtidigt som en omställning av affären pågår,” fortsätter bolaget. Bolaget har enligt delårsrapporten arbetat med att stärka upp finanserna under det gångna kvartalet. Lån och krediter har förlängts, och en företrädesemission har genomförts som – tillsammans med en övertilldelningsoption – tillförde verksamheten 68 miljoner före kostnadsavdrag. Därtill har specialfordonstillverkaren Terberg Group lagt en uppföljningsorder på högspänningsbatterier på åtta miljoner. – Att vi förbättrat vår finansiella situation är förstås centralt men långsiktigt är det intäktsströmmen som kommer från nöjda kunder som bygger bolaget. Sedan jag tillträdde som vd, för snart ett år sedan, har bolaget därför tagit fram en ny strategi och genomfört organisatoriska ändringar som inneburit ökat fokus på marknad och försäljning, skriver vd:n Åsa Nordström.
Annons
Annons
2023-03-19 23:07 V20.13.9-1
Annons
Annons