Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inzile Elektronikproduktion |

Komponentbristen påverkar Inzile – men läget ljusnar

Elfordonstillverkarens intäkter hämmades av den tidigare kommunicerade bristen på komponenter till produktionen i Västervik. Trots detta har det tredje kvartalet enligt vd:n bjudit på flera ljuspunkter.

Efter att ha redovisat noll kronor i omsättning under jämförelseperioden i fjol uppgick siffran i år till 37’900 kronor. Rörelseresultatet och periodens resultat försämrades en aning till -11,3 miljoner (-10,2) respektive -11,5 (-10,2). Kassaflödet stannade på -16,4 miljoner (-10,8). Bolaget meddelade i slutet på september att pandemin har medfört att vissa underleverantörer tillfälligt inte kan förse bolaget med de komponenter som behövs. – Det tredje kvartalet har innehållit flera ljuspunkter trots att coronapandemin medfört att vissa av Inziles underleverantörer tillfälligtvis inte kunnat förse bolaget med komponenter. Detta innebär att, som tidigare meddelats, omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under 2020 kommer att vara leveransklara först under första kvartalet 2021. De komponenter som är försenade börjar nu trots allt levereras, vilket är mycket positivt, skriver vd:n Ragnar Åhgren i delårsrapporten. Elfordonstillverkaren har under kvartalet slutit avtal med Ramudden och Picsmart om leverans av totalt åtta fordon. Inlösen av teckningsoptioner tillförde även bolaget med 32,7 miljoner genom nyemitterade aktier.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons