Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sanmina Analys | 18 november 2020

Utvärdera dina inköpsstrategier under covid-19

Om det är något som den här pandemin har lärt oss så är det att en säker försörjningskedja är A och O för att säkra en kontinuerlig verksamhet utan störningar – kanske är det dags att se över dessa inköpsstrategier ytterligare en gång.

När covid-19-pandemin först slog till, förra vintern, fick den stor inverkan på försörjningskedjorna för industrin. Regionala nedstängningar och inställda flyg förlängde leveranstiderna för inkommande material från 5 till 15 dagar. Kapaciteten för att leverera gods halverades. Företag tvingades betala dyra premier för att få material och produkter levererade i tid. Även om det inte är den första krisen som påverkar tillverkningsindustrin, är det sannerligen en av de större händelserna på grund av dess oförutsägbarhet, globala räckvidd och varaktighet. Som ett resultat har många europeiska företag tagit en ny titt på sina inköpsstrategier för att balansera kortsiktiga kostnadsbesparingar med minskad risk på lång sikt, samtidigt som de förbättrar flexibiliteten i sina produktionsprogram. Utvärdering av gamla strategier Europeiska regeringar och företag ser nu över de strategier som skapades för tio år sedan, som då innefattade lågkostnadstillverkning i Asien. Nu överväger man de fördelar som man kan få av tillverkning på hemmaplan i Sverige eller andra delar av Europa. Inom elektronikproduktion är till exempel den största kostnaden relaterad till material. Med smarta tillverkningsmetoder och väldesignade produkter behöver tillverkning i närområdet inte nödvändigtvis kosta mer och kan ge ytterligare fördelar med avseende på förbättrad flexibilitet och kontroll. Vad bör företag tänka på när de utvärderar sina affärsmodeller? Se till totalkostnaden. Förutom produktpriset omfattar totalkostnaden flera andra beståndsdelar. Det inbegriper ledtider för komponenter, tillverkningstid, hur flexibel en leverantör är på att leverera inom en viss ledtid, leveransstorlekar och transporttid. En annan viktig del av totalkostnaden är kostnaden för att arbeta med en leverantör i en avlägsen region. Samarbete på distans innebär ofta olika språk och tidszoner samt kulturella skillnader som kan medföra att det blir svårare att få en omedelbar och tydlig kommunikation. Ytterligare en aspekt är att resor är både kostsamma och tidskrävande. Reseförbud var också en av de första restriktionerna som infördes vid pandemins utbrott. Även om det är möjligt att övervinna vissa av dessa svårigheter, kan ett byte till mer lokala alternativ ge företag mer kontroll under en kris. Minimera risker. Gemensamt för många kriser, likt denna pandemi, är bristen på förutsägbarhet. På grund av det bör företag välja en lagermodell med långsiktig hållbarhet istället för att alltid välja just-in-time. Tidigt i pandemin fick många företag och organisationer bråttom att skaffa fram samma material på grund av brist på eget lager vilket då ledde till omedelbara brister. För vissa företag kan minskad risk innebära att man håller en större mängd lager lokalt eller flyttar tillverkningen närmare hemmabasen, för att öka flexibiliteten. För andra kan det rätta valet vara att betala en rimlig försäkringspremie för att minska risken över tid. Nära och transparent samarbete. OEM-are som arbetar i nära samarbete med sina partners, leverantörer och kunder är bättre rustade att navigera i ett landskap av oförutsedda händelser. Under krissituationer kan en EMS-leverantör utnyttja starka leverantörsrelationer för att få material snabbare, samtidigt som de fortsätter att uppfylla produktionskraven. Vissa EMS-leverantörer arbetar också nära sina kunder med produktdesign och avlastar därmed OEM-kunderna så att de kan fokusera på produktinnovation. Med denna djupare nivå av engagemang och samarbete kommer ett ansvar för EMS-leverantörer att vara transparanta och dela all dokumentation om produktdesign, produktförändringar och tillverkningsprocesser. Virtuella besök. Viktiga affärshändelser som fabriksbesök och leverantörsval kan nu flyttas till den virtuella arenan med livepresentationer och förhandlingar för att möjliggöra affärer när resor inte är genomförbara. Virtuella möten kan skräddarsys för att säkerställa att den mest relevanta informationen presenteras för besökarna som vill titta in i en fabrik. Dessutom ger det presentatören möjlighet att nå en bredare publik av beslutsfattare, när de inte behöver resa. Även om fysiska möten alltid kommer att vara viktiga för att bygga relationer, finns det en positiv inverkan på miljö och tidsåtgång när man minskar frekvensen av resande. Digitala plattformar. EMS-leverantörer som använder sig av digitala plattformar såsom ett molnbaserat tillverkningssystem MES (Manufacturing Execution System) kan erbjuda bättre inblick och transparens genom att visa realtidsdata om tillverkningskedjans aktiviteter. Med bara några få klick kan intresserade kunder få tillgång till fullständig information om leveranskedjan, ända ner på råvarunivå. Att ha tillgång till detaljerad produktionsdata – till exempel det specifika verktyget som används för att bygga en produkt, testdata eller komponentspårningsdata – möjliggör en mer detaljerad kommunikation. Att ha tillgång till ett globalt IT- och kvalitetsstyrningssystem kopplar också samman fabriker i olika regioner med varandra, vilket ger en överblick av till exempel lager och produktion. Om en region måste stängas ner kan produktionen fortsätta i en annan region. Förbättra flexibilitet och kontroll Covid-19 är en betydande händelse som kommer att ha en varaktig inverkan på hur tillverkare, leverantörer och partners arbetar tillsammans. Det erbjuder en möjlighet för OEM-företag att ompröva gamla arbetssätt och besluta hur leveranskedjan ska utformas för att så effektivt som möjligt möta försörjningsutmaningar i framtiden. Den offentliga sektorn är ofta ovillig till förändring, medan den privata sektorn är desto mer angelägen om att utmana det status quo som dominerat under det senaste decenniet och lära av misstagen för att inte upprepa dem igen. Det betyder förstås inte att alla dagens strategier är dåliga, men det är av yttersta vikt att utvärdera dem före nästa globala kris. Framgångsrika OEMare kommer att vara de som ständigt utvärderar och förbättrar leverantörsrelationer, resurser och teknik för att stödja sina omedelbara och långsiktiga krav. Detta för att kunna vara snabbfotade och ha god kontroll i kristider.
Om författaren: Charlotta Linnell är Business Development Manager vid Sanmina med mer än 20 års erfarenhet samlad från arbete med både OEM:are och EMS:are i Norden. Charlotta har gedigen kunskap inom inköp av komponenter, utformning av leverantörskedjor och tillverkningslösningar som stödjer utvecklingen av komplexa produkter och system inom medicinteknik- industri- och kommunikationssektorn.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1