Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2003

2002 tufft för Micronic

Men man tror på en stark marknad inom direktritning. Ett samarbete med ASML har ingåtts.

Nettoomsättningen för 2002 uppgick till 496 (699) MSEK. För helåret 2002 uppgick resultatet efter finansiella poster till -87 (9) MSEK. Orderingången för helåret uppgick till 459 (633) MSEK. Orderstocken var vid periodens slut 231 (279) MSEK, vilken i sin helhet beräknas levereras och faktureras under 2003. Antalet anställda har efter genomförd personalreducering minskat från 355 till 318 (327). Företaget genomför i samarbete med halvledareleverantören ASML en gemensam utvärdering av marknaden för direktritning. En systemdesign baserad på integration av Micronics SLM-teknik i en ASML Twinscan-plattform har genomförts och en marknadsstudie visar på mycket goda marknadsmöjligheter. Micronic bearbetar tillsammans med ASML marknaden med målet att engagera potentiella kunder i finansiering av dessa aktiviteter. Direktritning innebär att mönster för halvledarkomponenter ritas direkt på kiselskivan utan att så kallade fotomasker behöver användas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2