Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech Komponenter |

JonDeTech rör sig framåt inom produktionsutveckling

Sensorteknikföretaget stod utan intäkter och redovisar ett försämrat resultat under tredje kvartalet. Samtidigt präglas perioden av flertalet steg framåt relaterade till produktionsutvecklingen.

Utvecklingsavtal, emissioner, rekryteringar och patent gör att det tredje kvartalet ses som ett händelserikt sådant för JonDeTech. – Vi inledde med att ytterligare fördjupa vårt samarbete med OFILM och avslutade med en lyckad kapitalanskaffning med ett tydligt fokus på vår produktionsutveckling, skriver Leif Borg, tillförordnad vd för sensorteknikföretaget, i delårsrapporten. Han berättar att utvecklingen på marknadssidan gått fort och innebär att ett stort fokus nu ligger på produktionsutvecklingen och en pågående, så kalla teknologitransfer. – Arbetet med detta har varit prioriterat under en längre tid vilket inte minst de rekryteringar vi i närtid gjort inom området visar. I juni anslöt Anders Modin som ansvarig för kvalitetssäkring och i augusti började Mats Ljung som produktionschef. Båda två är viktiga tillskott för organisationen i arbetet att planera nära samarbete med våra produktionspartners. Vi intensifierar nu vårt samarbete med en av våra produktionspartners, detta innebär att vi utöver att säkerställa produktionskapacitet till fullo kan dra nytta av deras erfarenhet och know-how av att skala upp produktion. Vi har testat av samtliga transfererade steg hos dem och arbetar nu med att verifiera kvalitetsutfallet i respektive delsteg, skriver Borg i rapporten. En av de större händelserna hände dock efter periodens slut, då vd:n Per Lindeberg valde att lämna sin post. – Per lämnar ett bolag med en stabil Go-to-Market-plattform som vi kommer att bygga vidare på, samtidigt som vi ska stärka de utvecklingssamarbeten vi redan har ingått, fortsätter Borg. Han berättar i en separat presskommuniké att när han började på JonDeTech befann man sig i ett läge där utveckling och potentiella kunder var på tapeten. – Nu har vi kundbilden relativt klar för oss, med både applikationer och samarbetspartnern OFILM. Dessutom har vi en externt etablerad produktionskedja med mycket erfarna partners där vi med gemensam kraft nu driver kvalitetsarbetet för att nå ett högvolymsflöde av färdig produkt. Det känns helt rätt att återigen gå in som huvudansvarig för verksamheten då vi nu är i ett läge då min bakgrund och profil kommer helt till sin rätt, skriver Borg. JonDeTech redovisar en omsättning på noll kronor under kvartalet (0) och ett resultat på -17,6 miljoner (-4,6). Resultatet inkluderar omkring nio miljoner i engångskostnader i form av transaktionskostnader relaterade till nyemissionerna. Kvartalets kassaflöde uppgick till -11,2 miljoner, jämfört med -5,4 i fjol.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons