Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sensys Gatso Elektronikproduktion |

Sensys Gatso redovisar rekordsiffror

Trafiksäkerhetsbolagets orderingång under tredje kvartalet blev fyra gånger högre än den under jämförelseperioden.

Trafiksäkerhetsbolagets orderingång under tredje kvartalet blev fyra gånger högre än den under jämförelseperioden. Siffran uppgick till strax under 324 miljoner kronor, jämfört med 79,3 miljoner i fjol. Även omsättningen fick en skjuts uppåt och landade på 131,6 miljoner (73). – Vi hade ännu ett starkt kvartal i fråga om omsättning, vilken totalt ökade med 80 procent. Detta visar att vår affär har den motståndskraft som krävs för att ta oss igenom covid-19-krisen. Hittills i år ligger vi nu nästan 30 procent över fjolårets omsättning. TRaaS-försäljningen ökade med 19 procent under kvartalet. Detta ligger något under våra förväntningar och beror i huvudsak på tillfälliga skolnedstängningar i USA med anledning av pandemin, skriver vd:n Ivo Mönnink i delårsrapporten. Trafiksäkerhetsbokagets EBIT och EBITDA skrivs till 13 (-17,8) respektive 22,8 (-2,8) miljoner. Totalresultatet vändes från -6,6 till 4,8 miljoner. Och kassaflödet, det stannade på elva miljoner (-24). – Under årets första kvartal påverkades vi alla när covid-19-pandemin drog över världen. Lyckligtvis har vi de senaste sex månaderna sett att vår verksamhet har påverkats minimalt av detta. Vissa genomföranden har flyttas fram eller pausats, men det har inte orsakat några strukturella problem i våra kontrakt och kundrelationer som ofta är mycket långsiktiga. Vår orderbok har till och med förstärkts under kvartalet med vår hittills största order från Mellanösternregionen. Med högre omsättning, förbättrade marginaler och kostnadskontroll har vår lönsamhet ökat markant. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga ambition att öka nettoomsättningen till mer än en miljard kronor år 2025. Av denna omsättning ska 60 procent, över 600 miljoner kronor, komma från återkommande TRaaS-intäkter. Vi håller också fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent till år 2025, fortsätter Ivo Mönnink i rapporten.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2