Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© hansamatrix
Elektronikproduktion |

HansaMatrix vänder förlust till vinst

Den lettiska kontraktstillverkaren visar upp intäkter och resultat från sitt tredje kvartal i stark kontrast mot föregående period.

Under företagets tredje kvartal 2020 kunde man redovisa intäkter om 6,55 miljoner euro, en ökning med 7 procent from samma period i fjol. Om vi jämför intäkterna från det tredje kvartalet med det föregående kvartlaet ser vi en ökning om 24 procent. Det tredje kvartalet 2020 bjöd även på företaget högsta kvartalsresultat för EBITDA – historiskt sett – och landade på 1,24 miljoner euro och ett nettoresultat om 0,33 miljoner euro. HansaMatrixs EBITDA visar därmed på en 32 procentig ökning jämfört med samma kvartal 2019, och en ökning om hela 137 procent from föregående kvartal. HansaMatrix redovisade som sagt en nettovinst om 0,33 miljoner euro under kvartalet, i kontrast till den nettoförlust på 0,028 miljoner euro som redovisades under samma period i fjol, samt förlusten om 0,33 miljoner euro under andra kvartalet 2020. I kvartalsrapporten skriver kontraktstillverkaren att affärssituationen under det tredje kvartalet har återhämtat sig och förbättrats, vilket bevisas av företagets intäkter, EBITDA samt nettovinsten. Dock så är den långsiktiga negativa påverkan från pandemin fortfarande närvarande i vissa av kundernas affärsresultat, men samtidigt har en positiv marknadstrend uppstått menar HansaMatrix och pekar på en ökad efterfrågan inom sektorn för datanät.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-1
Annons
Annons