Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Clyde Space Elektronikproduktion | 30 november 2020

AAC Clyde Space ökar intäkterna markant

Rymdbolaget redovisar intäkter på 27,3 miljoner kronor under perioden, nära en fördubbling jämfört med beloppet på 14,2 miljoner från i fjol.

AAC Clyde Space förbättrade även sina resultatposter och redovisar ett rörelseresultat – före och efter avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – på -2,2 (-7,9) respektive -4,9 miljoner (-11). Resultatet efter skatt landade på -4,9 miljoner. Kassaflödet vändes från -7,4 till 3,8 miljoner och orderstocken minskade till 159,4 miljoner (179,6). – De ökade intäkterna ledde till mer än en halvering av vårt negativa EBITDA under kvartalet, vilket förde oss närmare målet om ett positiv EBITDA 2021 eller 2022. Även det operativa kassaflödet förbättrades väsentligt och var positivt under kvartalet. De åtgärder som vi har vidtagit för att hantera effekterna av pandemin har lyckats mildra de flesta negativa effekterna på verksamheten och har resulterat i att en stor del av förseningarna under andra kvartalet kunnat återhämtas, skriver vd:n Luis Gomes i rapporten.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1